Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

In beperkte mate en in nauw overleg met de redacties, is het mogelijk om in de tijdschriften bij Narratio de zeer specifieke lezers/abonnees/leden te benaderen met een advertentie of bijsluiter.

Dit is mogelijk bij:

Vredesspiraal, kwartaalblad over geweldloosheid en geloven van Kerk en Vrede

Meditatief Leven, bulletin Vacare (PKN)

nadere informatie: lvdherik@narratio.nl