Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Op deze website staan onze meest recente en actuele uitgaven. Ga voor een volledig overzicht van verschenen titels naar de Narratio webwinkel. Hier zoekt u snel en eenvoudig in ons hele aanbod op titel, auteur, isb-nummer of trefwoord. Ook vindt u hier onze aanbiedingen.

 

Het laatste NARRATIO-proefschrift:

Maar ook meteen de meest innoverende van de afgelopen 30 jaar! Want dr. Riëtte Beurmanjer legt in de wetenschappelijke theologie vast hoe bibliodans de wereld van bijbelse teksten en van van heel de mens<lichaam, gevoel, herinnering, fantasie> op elkaar laat inspelen…

Een artistieke en esthetische manier van spiritueel bijbellezen heeft nu ook een eigen plaats in deze wetenschap!!

Annemarie Roding-Schilt

Eenzaamheid is een onderwerp waar steeds vaker aandacht voor wordt gevraagd. Toch kan het ons verrassen wanneer iemand van wie we het niet verwacht hadden, aangeeft eenzaam te zijn. Wat kunnen we dan doen? In dit boekje lees je wat eenzaamheid is en hoe we er mee om zouden kunnen gaan. Eenzaamheid kan ook in je eigen leven binnensluipen of al je leven lang een metgezel zijn. Soms kan het dan helpend zijn verhalen en ervaringen van anderen te lezen. Dit boekje geeft niet alleen voorbeelden uit verschillende levenssituaties, maar ook suggesties om met eenzaamheid om te gaan. Eenzaamheid kan in een spanningsvolle relatie staan tot je geloof en de kerkelijke gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Aan deze onderwerpen wordt in dit boekje ook ruimte gegeven. Dichter bij Eenzaamheid is een laagdrempelig boekje met voorbeelden en suggesties. Geschikt om te lezen voor wie meer over eenzaamheid wil weten, maar ook prima te gebruiken wanneer eenzaamheid ter sprake komt binnen een geloofsgemeenschap. pdf

isbn 9789052638768 – 122 pag. – prijs € 12,50 bestellen

over hoop
Joke van der Velden

Wie hoopt er op wat al te zien is? Dit is de kernvraag in een brief uit het Nieuwe Testament en geeft meteen aan dat het niet eenvoudig is om vast te stellen wat ‘hopen’ is en waar of waarom het om kan slaan in wanhoop. Het thema van deze 40dagenkalender haalt dus een heleboel overhoop. De kalender is daarom voor mensen met hoop, voor mensen die met iemand overhoop liggen en voor mensen die hoopvol de wereld overhoop willen halen, kortom voor iedereen.
Jantine Heuvelink zal het op de zaterdagen uitleggen aan de kinderen. De gedichten, gebeden en verhalen staan ook in het teken van hoop. Hoop op verandering, op verbetering, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde war gerechtigheid woont. Op de zondagen is er de uitleg van bijbelteksten met indrukwekkende illustraties die veel overhoop halen. En verder zijn er weer de recepten rond bloemkool, bleekselderij, groene kool en ’n paarse groente , aubergine, passend bij de kleur van deze vastentijd én een vegetarisch paasmaal. pdf

isbn 9789052639666 – prijs €3.50 per stuk voor grotere aantallen gelden staffelprijzen

Bestellen

 

Een geloofsbalans
Jan de Jongh

Dit boek over ‘Stilte’ maakt een kleine geloofsbalans op. Het is een terugblik en de huidige oogst van De Jonghs levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. Materiaal uit het verleden zijn bewerkt, verbeterd en in een zekere eenheid met geheel nieuwe teksten samengebracht.De volgorde van de thema’s verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke ervaring. Het boek is niet geschikt om snel even door te lezen. Om
het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft Jan per bladzijde een korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie. pdf

isbn 9789052637310 – 120 pag. – prijs € 15.00
bestellen

Contact

Gids voor Advent

Joke Bruinsma-de Beer, Geertje de Vries

Een dagboek voor de tijd van Advent, de tijd waarin christenen zich voorbereiden op het vieren van Kerstmis. Kerst is misschien wel het belangrijkste contactmoment dat er is. Want met Kerst vieren christenen over de hele wereld dat God contact zoekt met mensen. Dat de hemel aan de aarde raak. Met de geboorte van Jezus is er een verbinding gemaakt. Met Kerst zoeken mensen elkaar ook op. Al is het maar door een kerstkaart. De verhalen in dit dagboek brengen je in contact met personages die in het Bijbelse kerstverhaal een rol spelen.
Een dagboekje voor tieners.

ISBN 978 905263 8157 € 2,50 Vanaf 10 exemplaren € 2,00 bestellen

 

 

 

 

 

Als KANKER je pad kruist
Mettie Boonstra

“Goeie genade!” Die uitroep ontvalt een mens al snel, wanneer er bij haar, uit het niets, longkanker wordt geconstateerd. De wereld staat dan te wankelen en alle zekerheden zijn opeens flinterdun. Wat een geluk als er toch, met positief resultaat, geopereerd kan worden. Maar wat moet je, als er na een jaar in de andere long eveneens een kwaadaardige tumor wordt aangetroffen en ook die verwijderd moet worden? Je zou toch alle vertrouwen in het leven verliezen? Maar goddank is er ook die andere “goeie genade”, die kracht van liefde en vriendschap, van een geloof dat de twijfel te boven gaat. Daarmee is die zware tocht niet alleen te dragen, maar zelfs verrijkend te noemen. Dat dubbele spoor voltrok zich in het leven van de schrijfster. pdf

isbn 9789052638775 – 114 pag. – prijs € 12,50
bestellen

Wonderlijk en Kleurrijk
Corry Nicolay

Als een zee in haar leven, die ineens heftig te keer gaat en toch goed te bevaren is vanuit het wonderlijke en kleurrijke. Vijf keer is het kantje boord en ‘flirt’ ze met de dood. Daardoor zijn haar leven en geloof kleurrijk geworden. Ook door Turkse en Marokkaanse vrouwen en het schrijven van een politieke beleidsnota voor het Minderheden en Vluchtelingenbeleid. Verrassende inzichten en komische situaties duiken op. Door vragen van moslims volgde zij een aparte theologiestudie en is een kleurrijke dominee geworden bij de Protestantse Kerk Nederland. Want geloof en spiritualiteit leven volop, maar vaak anders dan we zijn gewend. Via haar website ‘kleurrijkgeloven.nl’ komen jonge mensen voor een Trouwviering of Geboorteritueel, waarbij zij zich vanuit hun geloof en cultuur thuis voelen. Een canon met 50 vensters geeft zicht op het wonderlijke, kleurrijke en actuele. Kijk mee met de blik vooruit. pdf

isbn 9789052637303  – 84 pag. – prijs € 10,00 bestellen

Historische gebeurtenissen in een spirituele setting
Overdenkingen naar aanleiding van de Watersnood en de Bevrijding
Ad Baas

De Tsunami, de Twintowers, de stroom vluchtelingen, het zijn beelden uit het nieuws op ons netvlies gegrift en tot iconen geworden voor het onheil dat mensen treft. De bijbel kent ook beelden voor rampen, water en vuur zijn voorbeelden. Voor de mensen toen riep het werelden van miserie op. Wij kunnen ons er nog een voorstelling bij maken

De auteur bracht zijn overdenkingen bijeen, door de jaren heen gehouden tijdens herdenkingsdiensten van de Watersnood en de Bevrijding in de Grote of Sint-Jacobskerk te Vlissingen. Aangevuld met overdenkingen gerelateerd aan de Watersnood en de Bevrijding werd het chronologisch een bundel historische gebeurtenissen in een spirituele setting. pdf

isbn 9789052634975  – 92 pag. – prijs € 15,00
bestellen

Harmen Elisa (harry) Brandsma

Wie een tijdje door dit boek dwaalt en nu eens een brief aan een vriend, dan weer een interview, een preek, een mijmering of een gebed leest ontdekt bijna ongemerkt de eenheid van dit werk. Het is geschreven door iemand die wil ontsnappen aan het keurslijf van de ídentiteiten’ en aan de ‘terreur van de eenduidigheid’. Hier is een schrijver aan het woord die probeert in de kakofonie de melodie te vinden en te ‘dansen met agressie’ zoals de titel van een eerder boek van zijn hand luidde. De auteur  deinst ook voor zijn eigen schaduwkant niet terug, voor zijn en ons geweld, onze begrenzingen, onze ongeremdheid. Theo de Wit schrijft dit nadat hij het boek las.
Als bijlage bij het boek zijn op cd een aantal van Harry Brandsma’s preken (tekst). pdf

isbn 9789052633985 – 304  prijs € 22.50 bestellen