Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Op deze website staan onze meest recente en actuele uitgaven. Ga voor een volledig overzicht van verschenen titels naar de Narratio webwinkel. Hier zoekt u snel en eenvoudig in ons hele aanbod op titel, auteur, isb-nummer of trefwoord. Ook vindt u hier onze aanbiedingen.

 

Contact

Gids voor Advent

Joke Bruinsma-de Beer, Geertje de Vries

Een dagboek voor de tijd van Advent, de tijd waarin christenen zich voorbereiden op het vieren van Kerstmis. Kerst is misschien wel het belangrijkste contactmoment dat er is. Want met Kerst vieren christenen over de hele wereld dat God contact zoekt met mensen. Dat de hemel aan de aarde raak. Met de geboorte van Jezus is er een verbinding gemaakt. Met Kerst zoeken mensen elkaar ook op. Al is het maar door een kerstkaart. De verhalen in dit dagboek brengen je in contact met personages die in het Bijbelse kerstverhaal een rol spelen.
Een dagboekje voor tieners.

ISBN 978 905263 8157 € 2,50 Vanaf 10 exemplaren € 2,00 bestellen

 

 

 

 

 

Historische gebeurtenissen in een spirituele setting
Overdenkingen naar aanleiding van de Watersnood en de Bevrijding
Ad Baas

De Tsunami, de Twintowers, de stroom vluchtelingen, het zijn beelden uit het nieuws op ons netvlies gegrift en tot iconen geworden voor het onheil dat mensen treft. De bijbel kent ook beelden voor rampen, water en vuur zijn voorbeelden. Voor de mensen toen riep het werelden van miserie op. Wij kunnen ons er nog een voorstelling bij maken

De auteur bracht zijn overdenkingen bijeen, door de jaren heen gehouden tijdens herdenkingsdiensten van de Watersnood en de Bevrijding in de Grote of Sint-Jacobskerk te Vlissingen. Aangevuld met overdenkingen gerelateerd aan de Watersnood en de Bevrijding werd het chronologisch een bundel historische gebeurtenissen in een spirituele setting. pdf

isbn 9789052634975  – 92 pag. – prijs € 15,00
bestellen

Harmen Elisa (harry) Brandsma

Wie een tijdje door dit boek dwaalt en nu eens een brief aan een vriend, dan weer een interview, een preek, een mijmering of een gebed leest ontdekt bijna ongemerkt de eenheid van dit werk. Het is geschreven door iemand die wil ontsnappen aan het keurslijf van de ídentiteiten’ en aan de ‘terreur van de eenduidigheid’. Hier is een schrijver aan het woord die probeert in de kakofonie de melodie te vinden en te ‘dansen met agressie’ zoals de titel van een eerder boek van zijn hand luidde. De auteur  deinst ook voor zijn eigen schaduwkant niet terug, voor zijn en ons geweld, onze begrenzingen, onze ongeremdheid. Theo de Wit schrijft dit nadat hij het boek las.
Als bijlage bij het boek zijn op cd een aantal van Harry Brandsma’s preken (tekst). pdf

isbn 9789052633985 – 304  prijs € 22.50 bestellen

Wytze Brandsma

In deze dichtbundel met aforistische en levensbeschouwelijke teksten, laat de auteur meerdere invalshoeken van ruimzinnig geloven zien. De verantwoordelijkheid om goed te doen en respectvol met elkaar om te gaan ligt bij elk individu zelf. Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken in te kleuren. pdf

isbn 978 90 5263 498 2 – 68 pag. – prijs € 9.00

bestellen

Twaalf preken volgens het rooster van de synagoge
Wilken Veen

Sinds de jaren negentig werd in het Gast-huis (voormalig Wilhelmina Gasthuis) in Amsterdam-West op de zondag gepreekt volgens het synagoge rooster, waarbij in één jaar de hele tora werd gelezen. Daarna is het Leerhuis Amsterdam, waarvan Wilken predikant is, daar op de eerste zondag van de maand in de middag leerdiensten gaan houden, waarbij de traditie van het synagoge rooster werd voortgezet. Wanneer volgens dit rooster wordt gepreekt staat de sidra (het wekelijkse tora-gedeelte) centraal. Daaruit wordt gepreekt  en de haftara (de bijpassende lezing uit de Profeten) en eventueel een evangelie-pericoop, die begrepen kan worden als midrasj (uitleg) van de sidra werpen daar hun eigen licht op. Zo maken we duidelijk, dat de Bijbel niet ons boek is, maar dat we mee mogen lezen met de synagoge en dat we in het spoor van Jezus proberen zijn Bijbel te lezen, opdat het ons goed gaat. pdf

isbn 978 90 5263 9352 – 86 pag. –  prijs € 10.00 bestellen

Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder
Herman Verbeek

In deze bundel zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema’s in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan.
De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van hun muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, meestal door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt. pdf

isbn 9789052634487 – pag. 268 – prijs € 25,00 bestellen

Bijbelse bouwstenen uit vier seizoenen
Jan C. Hertog

Dit boekje bevat verhalende en mijmerende teksten. Ze zijn bijeengebracht vanuit de vier seizoenen en de daarbij horende feesten en voorbereidingstijden, naar joodse en christelijke traditie. De teksten zoeken de vonk die kan overslaan van het oude verhaal naar het eigen verhaal. Zodat dat laatste steeds beter kan worden verteld. En dan ook beaamd. De aangeboden teksten lenen zich voor persoonlijke overweging, maar ook om samen over te mediteren, bijvoorbeeld door close reading. Dan worden de teksten hardop en traag gelezen, met soms een korte onderbreking voor gesprek. pdf

isbn 9789052634494 – 100 pag. – prijs € 12,50 bestellen

Bert Kuipers

Ze staan in elke stad van ons land: monumentale stadskerken. Vaak hebben ze een iconische betekenis. In die kerken gebeurt tegenwoordig meer dan enkel kerkdiensten. Hoewel in die diensten ook steeds meer profiel zit. Verder blijken het gotische zalen voor muziek, feest, debat, expo, diner en… toch ook kerkdiensten. Over deze praktijk gaat dit boek. Het gebouw bindt mensen samen en inspireert hen. pdf

isbn 9789052634500 – 136 pag. – prijs € 15.00 bestellen

Voor alle vrouwen die van kunst en meditatieve teksten houden

Welkom op deze reis langs mooie schilderijen en meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld om deze wekenkalender te maken. De meeste onderwerpen zijn vooral te vinden in de mens en de natuur om ons heen. De selectie uit het werk van de kunstenaressen is gemaakt door Angelika Hengl, die werkzaam is in het vrouwenwerk van de Evangelisch Lutherse kerk in Bayern.

In week 26 en 35 is werk van de Nederlandse kunstenares Janneke de Jong opgenomen.

Iedere week heeft ook een tekst als een kleine overweging: om te laten rondzingen, de woorden te proeven en mogelijk andere invalshoeken te ervaren. Wij hopen dat de Vrouwenkalender 2019 ook voor u een aangename en inspirerende reisgenote zal zijn. pdf

ISBN VK 2019 prijs € 7,50 bestellen