Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Op deze website staan onze meest recente en actuele uitgaven. Ga voor een volledig overzicht van verschenen titels naar de Narratio webwinkel. Hier zoekt u snel en eenvoudig in ons hele aanbod op titel, auteur, isb-nummer of trefwoord. Ook vindt u hier onze aanbiedingen.

 

Een geloofsbalans
Jan de Jongh

Dit boek over ‘Stilte’ maakt een kleine geloofsbalans op. Het is een terugblik en de huidige oogst van De Jonghs levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. Materiaal uit het verleden zijn bewerkt, verbeterd en in een zekere eenheid met geheel nieuwe teksten samengebracht.De volgorde van de thema’s verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke ervaring. Het boek is niet geschikt om snel even door te lezen. Om
het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft Jan per bladzijde een korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie. pdf

isbn 9789052637310 – 120 pag. – prijs € 15.00
bestellen

Als KANKER je pad kruist
Mettie Boonstra

“Goeie genade!” Die uitroep ontvalt een mens al snel, wanneer er bij haar, uit het niets, longkanker wordt geconstateerd. De wereld staat dan te wankelen en alle zekerheden zijn opeens flinterdun. Wat een geluk als er toch, met positief resultaat, geopereerd kan worden. Maar wat moet je, als er na een jaar in de andere long eveneens een kwaadaardige tumor wordt aangetroffen en ook die verwijderd moet worden? Je zou toch alle vertrouwen in het leven verliezen? Maar goddank is er ook die andere “goeie genade”, die kracht van liefde en vriendschap, van een geloof dat de twijfel te boven gaat. Daarmee is die zware tocht niet alleen te dragen, maar zelfs verrijkend te noemen. Dat dubbele spoor voltrok zich in het leven van de schrijfster. pdf

isbn 9789052638775 – 114 pag. – prijs € 12,50
bestellen

Wonderlijk en Kleurrijk
Corry Nicolay

Als een zee in haar leven, die ineens heftig te keer gaat en toch goed te bevaren is vanuit het wonderlijke en kleurrijke. Vijf keer is het kantje boord en ‘flirt’ ze met de dood. Daardoor zijn haar leven en geloof kleurrijk geworden. Ook door Turkse en Marokkaanse vrouwen en het schrijven van een politieke beleidsnota voor het Minderheden en Vluchtelingenbeleid. Verrassende inzichten en komische situaties duiken op. Door vragen van moslims volgde zij een aparte theologiestudie en is een kleurrijke dominee geworden bij de Protestantse Kerk Nederland. Want geloof en spiritualiteit leven volop, maar vaak anders dan we zijn gewend. Via haar website ‘kleurrijkgeloven.nl’ komen jonge mensen voor een Trouwviering of Geboorteritueel, waarbij zij zich vanuit hun geloof en cultuur thuis voelen. Een canon met 50 vensters geeft zicht op het wonderlijke, kleurrijke en actuele. Kijk mee met de blik vooruit. pdf

isbn 9789052637303  – 84 pag. – prijs € 10,00 bestellen

Historische gebeurtenissen in een spirituele setting
Overdenkingen naar aanleiding van de Watersnood en de Bevrijding
Ad Baas

De Tsunami, de Twintowers, de stroom vluchtelingen, het zijn beelden uit het nieuws op ons netvlies gegrift en tot iconen geworden voor het onheil dat mensen treft. De bijbel kent ook beelden voor rampen, water en vuur zijn voorbeelden. Voor de mensen toen riep het werelden van miserie op. Wij kunnen ons er nog een voorstelling bij maken

De auteur bracht zijn overdenkingen bijeen, door de jaren heen gehouden tijdens herdenkingsdiensten van de Watersnood en de Bevrijding in de Grote of Sint-Jacobskerk te Vlissingen. Aangevuld met overdenkingen gerelateerd aan de Watersnood en de Bevrijding werd het chronologisch een bundel historische gebeurtenissen in een spirituele setting. pdf

isbn 9789052634975  – 92 pag. – prijs € 15,00
bestellen

Harmen Elisa (harry) Brandsma

Wie een tijdje door dit boek dwaalt en nu eens een brief aan een vriend, dan weer een interview, een preek, een mijmering of een gebed leest ontdekt bijna ongemerkt de eenheid van dit werk. Het is geschreven door iemand die wil ontsnappen aan het keurslijf van de ídentiteiten’ en aan de ‘terreur van de eenduidigheid’. Hier is een schrijver aan het woord die probeert in de kakofonie de melodie te vinden en te ‘dansen met agressie’ zoals de titel van een eerder boek van zijn hand luidde. De auteur  deinst ook voor zijn eigen schaduwkant niet terug, voor zijn en ons geweld, onze begrenzingen, onze ongeremdheid. Theo de Wit schrijft dit nadat hij het boek las.
Als bijlage bij het boek zijn op cd een aantal van Harry Brandsma’s preken (tekst). pdf

isbn 9789052633985 – 304  prijs € 22.50 bestellen

Wytze Brandsma

In deze dichtbundel met aforistische en levensbeschouwelijke teksten, laat de auteur meerdere invalshoeken van ruimzinnig geloven zien. De verantwoordelijkheid om goed te doen en respectvol met elkaar om te gaan ligt bij elk individu zelf. Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken in te kleuren. pdf

isbn 978 90 5263 498 2 – 68 pag. – prijs € 9.00

bestellen

Twaalf preken volgens het rooster van de synagoge
Wilken Veen

Sinds de jaren negentig werd in het Gast-huis (voormalig Wilhelmina Gasthuis) in Amsterdam-West op de zondag gepreekt volgens het synagoge rooster, waarbij in één jaar de hele tora werd gelezen. Daarna is het Leerhuis Amsterdam, waarvan Wilken predikant is, daar op de eerste zondag van de maand in de middag leerdiensten gaan houden, waarbij de traditie van het synagoge rooster werd voortgezet. Wanneer volgens dit rooster wordt gepreekt staat de sidra (het wekelijkse tora-gedeelte) centraal. Daaruit wordt gepreekt  en de haftara (de bijpassende lezing uit de Profeten) en eventueel een evangelie-pericoop, die begrepen kan worden als midrasj (uitleg) van de sidra werpen daar hun eigen licht op. Zo maken we duidelijk, dat de Bijbel niet ons boek is, maar dat we mee mogen lezen met de synagoge en dat we in het spoor van Jezus proberen zijn Bijbel te lezen, opdat het ons goed gaat. pdf

isbn 978 90 5263 9352 – 86 pag. –  prijs € 10.00 bestellen

Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder
Herman Verbeek

In deze bundel zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema’s in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan.
De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van hun muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, meestal door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt. pdf

isbn 9789052634487 – pag. 268 – prijs € 25,00 bestellen

Bijbelse bouwstenen uit vier seizoenen
Jan C. Hertog

Dit boekje bevat verhalende en mijmerende teksten. Ze zijn bijeengebracht vanuit de vier seizoenen en de daarbij horende feesten en voorbereidingstijden, naar joodse en christelijke traditie. De teksten zoeken de vonk die kan overslaan van het oude verhaal naar het eigen verhaal. Zodat dat laatste steeds beter kan worden verteld. En dan ook beaamd. De aangeboden teksten lenen zich voor persoonlijke overweging, maar ook om samen over te mediteren, bijvoorbeeld door close reading. Dan worden de teksten hardop en traag gelezen, met soms een korte onderbreking voor gesprek. pdf

isbn 9789052634494 – 100 pag. – prijs € 12,50 bestellen