Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een gesprek over je relatie met de ander en de Ander. Over gemeenschap en trouw, over het ja-woord tegenover en tegen de gemeente. Samen nadenken over de invulling van de huwelijksdienst.

Harry Klaassens

Veel van wat er in het boekje naar voren komt zul je zeker herkennen als zaken waar je in je relatie tegenaan bent gelopen. Waarin ben je verder gekomen en wat blijft toch wringen? Een huwelijkssluiting na jaren samenleven zegt wat over de kwaliteit van die relatie! De huwelijkszegen zul je waarschijnlijk niet beleven als een belofte, maar jullie hebben ontdekt dat God een bron is om uit te putten

isbn 9789052630526 – 40 pagina’s – Prijs € 4.50

bestel

Werkboekje voor enkele gesprekken met doopouders over de betekenis van de doop en de invulling van de doopdienst.

Jan Oortgiesen

De doop leren verstaan is bedoeld als een aanzet tot het geven van een aantal avonden doopcatechese in de kerkelijke gemeente. Doelstelling van deze doopcatechese is om de kennis van de doop bij a.s. doopouders te vergroten, de betrokkenheid van hen bij de kerkelijke gemeente uit te bouwen en het onderlinge contact te bevorderen. Achtereenvolgens komen in het boek het wat, waarom, waartoe en het hoe van de kinderdoop aan de orde.

 isbn 9789052632155 – 48 pagina’s – Prijs € 4.50

bestel

Negen lessen voor drie jaar, om in de Veertigdagentijd aan kinderen uit te leggen het waarom en hoe van avondmaal en meedoen in de kerk

Nelleke Kraaikamp-Willemsen

Deze ‘Kleine Avondmaalscatechese’ is geschreven vanuit de praktijk. Steeds meer gemeenten nodigen kinderen uit om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Net als thuis horen kinderen er immers bij. Ze tellen vanaf het begin mee en niet pas als ze ‘groot’ en voor óns gekozen hebben. Spreken we niet van broeders en zusters?

 isbn B 6178 – 117 pagina’s – Prijs € 27.50

bestel

Motieven is een nieuwe catechetische methode, die in afleveringen is verschenen. Deze delen hebben verschillende onderwerpen, motieven.

Geertje de Vries, Friso Mout

Elk deel bestaat uit materiaal voor een catechetisch blok van 5 á 10 bijeenkomsten. Dit materiaal is geordend in 5 thema’s, waaraan elk één of twee bijeenkomsten kunnen worden gewijd. De aanwijzingen bij ieder subthema zijn uitvoerig. Eerst wordt een algehele inleiding gegeven op de inhoudelijke uitwerking van het subthema. Vervolgens worden in de methodische opmerkingen de verschillende werkvormen die gebruikt worden uitgelegd en toegelicht. Tenslotte vindt u puntsgewijs een mogelijk opzet van de avond. Dit alles betekent niet dat deze methode een hapklaar geheel is. Voor de meeste thema’s geldt dat het geboden materiaal teveel zal zijn om in één keer te behandelen. Dan zult u dus een keuze moeten maken. U kunt er ook voor kiezen om een thema in twee bijeenkomsten te behandelen: een eerste keer verkennend, de tweede keer meer verdiepend en verwerkend.

inhoud

Prijs € 90.00 voor complete map

bestel

Materiaal voor kindercatechese

Anna Zegwaard

Aan tafel:
Avondmaals catechese voor kinderen van 7-9 jaar, om ze de betekenis van dit sacrament duidelijk te maken. Afkomstig uit protestantse bron. Hoort ook werkboekje voor kinderen bij.

Prijs handleiding € 7,50 – werkboekje €4,50

bestel

Prikkelende vragen rond geloven

Joke van der Velden

Twaalf vragen van vier jongeren rond de dertig staan afgedrukt in het midden van dit boekje. Zij schreven op wat bij hen boven kwam bij het woord geloven. Zij wonen, studeren en werken in Amsterdam en hebben geen betrokkenheid bij geloven of kerk. Hun vragen zijn belangrijk, omdat deze jonge mensen de komende generatie van de wereld vormen. De vragen zijn prikkelend en verdienen duidelijkheid en een betrouwbare benadering. Hopelijk leesbaar voor iedereen, is bij het schrijven met name gedacht aan de jongere generatie stadsbewoners.

34 pagina’s – Prijs € 3,50

bestel

Materiaal voor kindercatechese

Anna Zegwaard

De Doop:
doopcatechese voor kinderen van 7-9 jaar om kinderen kennis te laten maken met de doop en haar betekenis. Hoort ook een werkboekje bij.

Prijs handleiding € 7,50 – werkboekje €4,50

bestel