Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst

Geertje de Vries

Dit boek wil en handreiking bieden aan volwassenen die met kinderen in gesprek gaan over situaties van verlies en verdriet. De schrijfster richt zich vooral op leiding en vertellers (v/m) in kinderdienstgroepen. Maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld op de basisschool, kunnen de beschreven informatie en werkvormen van toepassing zijn. In het eerste deel van dit boek wordt achtergrondinformatie gegeven over kinderen en de manier waarop zij omgaan met rouw en verdriet. In het tweede deel worden praktische werkvormen beschreven en verhalen aangereikt.

isbn 9789052631318 – 88 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Drie kerstmusicals en een adventsproject

Joukje Wolthuizen en Gert van Helden

kerstIn Buitenpost, is langzamerhand de situatie gegroeid waar in de dienst op kerstmorgen ruim plaats wordt gemaakt voor de bijdrage van de kinderen. Zij mogen een grote rol spelen in de dienst, waarin wij de geboorte van het Kind vieren. We maken een kerstspel, dat in een kerstviering uitgevoerd kan worden door kinderen. Met verwijzing naar het materiaal wat u voor een adventsproject kunt gebruiken. Bij elk spel staat een uitleg, de rollen, de kleding, het nodige materiaal en decor e.d.

9789052638270 – 126 pagina’s – Prijs € 15.00

bestel

Tags: ,

Vieren met kinderen

Lise Midema, Anneke van Wijngaarden, Anna Zegwaard

Vieren met kinderen. Liturgiesuggesties voor vieringen met kinderen. Deze suggesties zijn te gebruiken in de reguliere kerkdiensten waarbij kinderen aanwezig zijn en wanneer je met de kinderen alleen bent in bijvoorbeeld de kinderdienst. Thuis zul je anders bidden dan met de hele gemeente (waar ook volwassenen zijn). In de kinderdienst zal de taal eenvoudiger kunnen zijn, omdat er dan geen ‘groten’ mee doen. Overigens is het opvallend dat de kinderen het spannend vinden als ze een plek krijgen in de wereld van de volwassenen.

isbn 9789052638782 – 56 pagina’s – prijs € 7,50

bestel

Rond bijbelverhalen

Hanneke de Jager

Strakbelijnde tekeningen bij bijbelverhalen, oorspronkelijk gemaakt voor de liturgie, maar ook heel goed bruikbaar in het kinderwerk

 

 

isbn 9789052632711 – 128 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Vormen om geloven te verbeelden

Hillie van der Weg

Dit boekje wil een handreiking zijn voor het werken met een viertafel. Elke beschrijving van een viertafel is slechts een voorbeeld. De schrijfster is vooral uitgegaan van de ouder-kind-relatie, hoewel een viertafel geschikt is voor meer dan alleen de thuissituatie. Overal waar mensen (samen) zijn die geïnspireerd willen worden door geloof, hoop en liefde, daar kan de viertafel een uitnodiging zijn om geloven opnieuw vorm te geven en te beleven.

isbn 9789052632582 – 104 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Werkvormen bij kinderbijbelverhalen

Willemien Wikkers

De Grote Verhalen worden nog steeds verteld, maar vaak was er de vraag: hoe kunnen we de verhalen op een creatieve manier verwerken? Dit praktische werkboek met werkvormen bij kinderbijbelverhalen wil een antwoord even op de vraag die in vele kerkgemeenten werd gesteld. Door het bijeenbrengen van de werkvormen in dit boek, hoopt het RDC Gelderland een wezenlijke bijdrage te leveren aan het onschatbare belang van geloofsvorming in de gemeente.

isbn 9789052632773 – 96 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Een spannend avontuur voor kinderen om zelf te lezen, en voor ouders om samen met kinderen te lezen.

Henk Vegt en Mirjam Wolters – van Dijk

Het ontdekken van spiritualiteit is in onze tijd vooral een kwestie van dagelijks ervaren dat er nog meer is dan onze maakbare, wetenschappelijk meetbare en zichtbare werkelijkheid. Met ‘Wonderwater’ en ‘Waterwijzer’ kan bij kinderen een basis gelegd worden voor het ontwikkelen van verwondering en het besef van een niet-zichtbare werkelijkheid. ‘Waterwijzer’ volgt de verhaallijn van ‘Wonderwater’ en geeft bij ieder hoofdstuk tips en ideeën om na te praten.

Wonderwater
isbn 9789052638294 – prijs € 13,50
112 pagina’s met zwart wit illustraties van Sia Hollemans en een harde kaft.
Bestellen

Waterwijzer
isbn 9789052638300 – prijs € 7,50
Bestellen

Kinderen zijn al mensen

Wij hechten in onze samenleving sterk aan actieve betrokkenheid van burgers. Maar ook aan kritische burgers die mondig voor hun ideeën opkomen. Maar deze bereidheid tot actieve participatie komt niet uit de lucht vallen.

Janusz Korczak Stichting

Kinderen en jongeren moeten vanaf het begin in een omgeving opgroeien waarin ze ervaringen kunnen opdoen in actief meedoen. ‘Democratie moet je niet leren, democratie moet je doen’. Het Korczak Jaarboek 2010, ‘Kinderen zijn al burgers’, neemt ons mee op een zoektocht naar de betekenis van actieve deelname van kinderen aan de gemeenschap waarin ze leven. Het gaat om begrippen als zelfstandigheid, autonomie, zelfbepaling en vrijheid.

isbn 9789052635385 – prijs € 17.50

Bestel