Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Op deze website staan onze meest recente en actuele uitgaven. Ga voor een volledig overzicht van verschenen titels naar de Narratio webwinkel. Hier zoekt u snel en eenvoudig in ons hele aanbod op titel, auteur, isb-nummer of trefwoord. Ook vindt u hier onze aanbiedingen.

 

Werkschrift met materiaal, verhalen en werkvormen voor de eredienst en kindernevendienst. Bonnefooi sluit aan bij het oecumenisch leesrooster.

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een ‘groene’, duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten, zoals ook op www.kinderdienst.nl is aangegeven.

Verschijnt: 3x per jaar. Laatst verschenen: december 2018

Digitaal jaarabonnement: € 47.50 abonnement

Proefexemplaar boekvorm € 25.00 (excl. € 2,50 verzendkosten) bestel
Proefexemplaar digitaal 
€ 25.00 bestel

Themanummer ruimte

tussentijds 28In deze editie ondermeer:
– De ziel, wat is dat eigenlijk?
– De ziel van Aristoteles
– De bezieling van de kunstenaar

 

Laatst verschenen: december 2014

bestellen

Grandia grootIedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit: Woord op Zondag 9.15 – 9.40 uur. Frequentie: 1116AM.
Voor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Het laatst verschenen boekje is van:  Bram Grandia

In deze serie staan we til bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

prijs € 9,00 bestel

 alle boekjes

Het kwartaalblad van Kerk en Vrede, een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid.

wil als kwartaalblad toerusten voor een toekomst vanuit hedendaags geloven in gerechtigheid en vrede. We zullen zoveel mogelijk stemmen uit eigen kring, uit andere kringen en uit andere landen hiertoe ruimte geven.

– Irak en haar vluchtelingen;
– Investeren in perspectief of schaamteloos eigenbelang?;
– Het Nicaraguaanse drama.

Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen: november 2018

Jaarabonnement: € 15,00 (Kerk en Vrede-leden gratis).
Proefnummer: € 3,00

 

Meer over Kerk en Vrede.
Bestel een proefnummer.

Een uitgave van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Thema van deze editie: “Om van grense nate te maak”

In 1995 ontstond de behoefte om periodiek contextuele gedachten uit te wisselen. In de loop der jaren heeft het blad zich ontwikkeld tot een vaktijdschrift voor het contextueel pastoraat. Aan de hand van concrete thema’s in het persoonlijke leven, in de wereld van de pastorale praktijk, maar soms ook in het maatschappelijk en politiek verband krijgen de contextuele begrippen in Contextuele Berichten diepte en kleur.
Vaste rubrieken zijn  de Column van Neely Kok, Contextuele Gedichten van Aart Jan Flink en Contextueel Gezien van Inge Hoek.

 

Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen: herfst 2018
Jaarabonnement: € 27,00 per jaar.
Proefexemplaar: € 2,50.

Meer informatie: www.contextueelpastoraat.nl
Interesse? Bestel een proefnummer via het redactie-secretariaat: info@contextueelpastoraat.nl ter attentie van Ineke Breugem.

Met illustraties en kopij voor kerkbladredacties. Voor verfraaiing en aanvulling van de eigen kopij, zonder problemen met auteursrechten.


– Kleurrijke feesten en gedenkdagen;
– Brood daar zit wat in;
– Kleurrijk samen leven;
– Foto van de maand;
– Humor;

 

 Verschijnt: 12 x per jaar.
Laatst verschenen: januari 2019
Jaarabonnement: digitaal € 75,00. bestel
Los nummer digitaal: € 6,25.
Bestel.

Kerk Zonder Grenzen geeft elke twee maanden een blad uit met daarin het uitzendschema van radio Bloemendaal en meer informatie over de programma’s en kerkdiensten.

Daarnaast is het blad bedoeld om lezers een hart onder de riem te steken en een zekere band te ontwikkelen.

In deze editie:
– Einde middengolf;
– Oude radio’s;
– Foto’s Vijverwegkerk;
– Luisteren in september;
– Alle radio-uitzendingen t/m 30 september 2018.

 Verschijnt: elke 2 maanden.
Laatst verschenen: september2018
jaarabonnement: € 12,50 per jaar.

Meer informatie over Radio Bloemendaal.
Voor een abonnement of proefexemplaar stuurt u een e-mail naar: radiobloemendaal@kerkzondergrenzen.nl

Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie.

In de laatste editie:
– Revolutiejaar 1968?
– Onopgeefbaar verbonden met Israël
– Mijn heer AWATER neemt de plaats in van God

 Verschijnt: 4x per jaar.
Laatste verschenen: december 2018

meer informatie www.vtm-web.nl
proefnummer € 12.50  bestellen

Bulletin van Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.

Vacare wil meditatie en meditatief leven bevorderen vanuit een brede, oecumenische visie. Iedereen die zich wil verdiepen in vormen van christelijke meditatie wordt van harte uitgenodigd mee te doen. De naam Vacare is afgeleid van een oude spirituele term vacare deo, die ‘vrij zijn voor God’ betekent. Vacare staat dus voor een bevrijdende, meditatieve levenskunst.

In dit nummer:
– Mediteren met de Bijbel;
– Beeldmeditatie;
– Contemplatie binnen de Christelijke traditie;
Verschijnt: 4 keer per jaar Laatst verschenen: november 2018
Jaarabonnement:  € 19.75
Proefexemplaar: € 4,50.
jaarabonnement
Proefnummer aanvragen