Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

kerk in de stad is een uitgave van de protestantse gemeente Utrecht en verschijnt maandelijks

In deze editie onder meer:
– Mijn passie voor Pasen
– Pasen: beleef het mee in de Domkerk
– Kom geest, vernieuw het aangezicht der aarde
– wijknieuws
Verschijnt: 12x per jaar.
Laatst verschenen: april 2018
Jaarabonnement: € 30,00.

Kerk in de Stad ontvangen? Bestel een proefnummer via het secretariaat: abonnement@protestant-utrecht.nl