Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

kerk in de stad is een uitgave van de protestantse gemeente Utrecht en verschijnt maandelijks

In deze editie onder meer:
– Leren van vriendschap
– Janskoor veertigjaar
– Utrechtse kerken fysiek en digitaal toegankelijk
– Jezelf in dienst stellen van de muziek
Verschijnt: 12x per jaar.
Laatst verschenen: juli 2018
Jaarabonnement: € 30,00.

Kerk in de Stad ontvangen? Bestel een proefnummer via het secretariaat: abonnement@protestant-utrecht.nl