Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

kerk in de stad is een uitgave van de protestantse gemeente Utrecht en verschijnt maandelijks

Kids juni vpIn deze editie onder meer:
– Pinksteren
– wijknieuws;
Verschijnt: 12x per jaar.
Laatst verschenen: juni 2017
Jaarabonnement: € 30,00.

Kerk in de Stad ontvangen? Bestel een proefnummer via het secretariaat: abonnement@protestant-utrecht.nl