Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

kerk in de stad is een uitgave van de protestantse gemeente Utrecht en verschijnt maandelijks

In deze editie onder meer:
– Morgen is ‘het’ Driekoningen!
– Kerkbalans 2018 – Geef voor je kerk
– Laatste viering Marcuskerk
– wijknieuws
Verschijnt: 12x per jaar.
Laatst verschenen: Januari 2018
Jaarabonnement: € 30,00.

Kerk in de Stad ontvangen? Bestel een proefnummer via het secretariaat: abonnement@protestant-utrecht.nl