Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Kwartaalblad met illustraties en kopij voor kerkbladredacties. Voor verfraaiing en aanvulling van de eigen kopij, zonder problemen met auteursrechten.

RS 3 2017RedactieService bestaat uit een tijdschrift en een CD-rom met digitale versies van de teksten en tekeningen.
– Ook mijn naam in het Arabisch;
– Gedragen door gebed;
– Uit hetzelfde hout;
– Heilige van de maand;
– Humor;
– Boekbesprekingen.

 

 Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen: juli/augustus/september 2017
Jaarabonnement: tijdschrift + CD-rom € 95,00. bestel
Los nummer: € 25,00.
Bestel.