Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

De Stem van de Laatste Bazuin is een tijdschrift van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Het bevat een breed scala aan artikelen met betrekking tot de bijbel, geloof, de ontwikkelingen in kerk en staat etcetera.
Stem zomer 2017– De vreze des Heeren
– Nieuws uit Georgië
– Onbekeerlijkheid
– De stem uit de hemel spreekt

Verschijnt: 4x per jaar.
laatst verschenen: zomer 2017

Proefnummer: € 1,00.

Bestel een proefnummer.