Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

De Stem van de Laatste Bazuin is een tijdschrift van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Het bevat een breed scala aan artikelen met betrekking tot de bijbel, geloof, de ontwikkelingen in kerk en staat etcetera.
– Uitnemende liefde
– Verwachten
– Ons loofhuttenfeest
– te koop aangeboden

Verschijnt: 4x per jaar.
laatst verschenen: herfst 2018

Proefnummer: € 1,00.

Bestel een proefnummer.