Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

De Stem van de Laatste Bazuin is een tijdschrift van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Het bevat een breed scala aan artikelen met betrekking tot de bijbel, geloof, de ontwikkelingen in kerk en staat etcetera.
– Het Lam Gods: liefgehad tot het einde
– Het rijk der heerlijkheid
– De rode volkomen vaars
– Lijden en strijden

Verschijnt: 4x per jaar.
laatst verschenen: voorjaar 2018

Proefnummer: € 1,00.

Bestel een proefnummer.