Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Het kwartaalblad van Kerk en Vrede, een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid.

wil als kwartaalblad toerusten voor een toekomst vanuit hedendaags geloven in gerechtigheid en vrede. We zullen zoveel mogelijk stemmen uit eigen kring, uit andere kringen en uit andere landen hiertoe ruimte geven.

– Irak en haar vluchtelingen;
– Investeren in perspectief of schaamteloos eigenbelang?;
– Het Nicaraguaanse drama.

Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen: november 2018

Jaarabonnement: € 15,00 (Kerk en Vrede-leden gratis).
Proefnummer: € 3,00

 

Meer over Kerk en Vrede.
Bestel een proefnummer.