Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Het kwartaalblad van Kerk en Vrede, een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid.

wil als kwartaalblad toerusten voor een toekomst vanuit hedendaags geloven in gerechtigheid en vrede. We zullen zoveel mogelijk stemmen uit eigen kring, uit andere kringen en uit andere landen hiertoe ruimte geven.

– Regeerakkoord,  meer geld voor defensie;
– Passie voor vrede verleden tijd?;
– Het verhaal van een gewetensbezwaarde

Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen: november 2017

Jaarabonnement: € 15,00 (Kerk en Vrede-leden gratis).
Proefnummer: € 3,00

 

Meer over Kerk en Vrede.
Bestel een proefnummer.