Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Het kwartaalblad van Kerk en Vrede, een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid.

wil als kwartaalblad toerusten voor een toekomst vanuit hedendaags geloven in gerechtigheid en vrede. We zullen zoveel mogelijk stemmen uit eigen kring, uit andere kringen en uit andere landen hiertoe ruimte geven.

– Wapenhandel op wenken bediend;
– De vreemde wegen van verzet;
– Koerdistan na het referendum

Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen: juni 2018

Jaarabonnement: € 15,00 (Kerk en Vrede-leden gratis).
Proefnummer: € 3,00

 

Meer over Kerk en Vrede.
Bestel een proefnummer.