Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Grandia grootIedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit: Woord op Zondag 9.15 – 9.40 uur. Frequentie: 1116AM.
Voor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Het laatst verschenen boekje is van:  Bram Grandia

In deze serie staan we til bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

prijs € 9,00 bestel

 alle boekjes

Woord op ZondagDe kunstwerken op de omslagen van de Woord op Zondag tekstboekjes zijn via Narratio verkrijgbaar als reproductie van 50×70 cm voor €15,00.
Neem voor meer informatie contact met ons op.