Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Als KANKER je pad kruist
Mettie Boonstra

“Goeie genade!” Die uitroep ontvalt een mens al snel, wanneer er bij haar, uit het niets, longkanker wordt geconstateerd. De wereld staat dan te wankelen en alle zekerheden zijn opeens flinterdun. Wat een geluk als er toch, met positief resultaat, geopereerd kan worden. Maar wat moet je, als er na een jaar in de andere long eveneens een kwaadaardige tumor wordt aangetroffen en ook die verwijderd moet worden? Je zou toch alle vertrouwen in het leven verliezen? Maar goddank is er ook die andere “goeie genade”, die kracht van liefde en vriendschap, van een geloof dat de twijfel te boven gaat. Daarmee is die zware tocht niet alleen te dragen, maar zelfs verrijkend te noemen. Dat dubbele spoor voltrok zich in het leven van de schrijfster. pdf

isbn 9789052638775 – 114 pag. – prijs € 12,50
bestellen

Wonderlijk en Kleurrijk
Corry Nicolay

Als een zee in haar leven, die ineens heftig te keer gaat en toch goed te bevaren is vanuit het wonderlijke en kleurrijke. Vijf keer is het kantje boord en ‘flirt’ ze met de dood. Daardoor zijn haar leven en geloof kleurrijk geworden. Ook door Turkse en Marokkaanse vrouwen en het schrijven van een politieke beleidsnota voor het Minderheden en Vluchtelingenbeleid. Verrassende inzichten en komische situaties duiken op. Door vragen van moslims volgde zij een aparte theologiestudie en is een kleurrijke dominee geworden bij de Protestantse Kerk Nederland. Want geloof en spiritualiteit leven volop, maar vaak anders dan we zijn gewend. Via haar website ‘kleurrijkgeloven.nl’ komen jonge mensen voor een Trouwviering of Geboorteritueel, waarbij zij zich vanuit hun geloof en cultuur thuis voelen. Een canon met 50 vensters geeft zicht op het wonderlijke, kleurrijke en actuele. Kijk mee met de blik vooruit. pdf

isbn 9789052637303  – 84 pag. – prijs € 10,00 bestellen

Harmen Elisa (harry) Brandsma

Wie een tijdje door dit boek dwaalt en nu eens een brief aan een vriend, dan weer een interview, een preek, een mijmering of een gebed leest ontdekt bijna ongemerkt de eenheid van dit werk. Het is geschreven door iemand die wil ontsnappen aan het keurslijf van de ídentiteiten’ en aan de ‘terreur van de eenduidigheid’. Hier is een schrijver aan het woord die probeert in de kakofonie de melodie te vinden en te ‘dansen met agressie’ zoals de titel van een eerder boek van zijn hand luidde. De auteur  deinst ook voor zijn eigen schaduwkant niet terug, voor zijn en ons geweld, onze begrenzingen, onze ongeremdheid. Theo de Wit schrijft dit nadat hij het boek las.
Als bijlage bij het boek zijn op cd een aantal van Harry Brandsma’s preken (tekst). pdf

isbn 9789052633985 – 304  prijs € 22.50 bestellen

Wytze Brandsma

In deze dichtbundel met aforistische en levensbeschouwelijke teksten, laat de auteur meerdere invalshoeken van ruimzinnig geloven zien. De verantwoordelijkheid om goed te doen en respectvol met elkaar om te gaan ligt bij elk individu zelf. Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken in te kleuren. pdf

isbn 978 90 5263 498 2 – 68 pag. – prijs € 9.00

bestellen

Bijbelse bouwstenen uit vier seizoenen
Jan C. Hertog

Dit boekje bevat verhalende en mijmerende teksten. Ze zijn bijeengebracht vanuit de vier seizoenen en de daarbij horende feesten en voorbereidingstijden, naar joodse en christelijke traditie. De teksten zoeken de vonk die kan overslaan van het oude verhaal naar het eigen verhaal. Zodat dat laatste steeds beter kan worden verteld. En dan ook beaamd. De aangeboden teksten lenen zich voor persoonlijke overweging, maar ook om samen over te mediteren, bijvoorbeeld door close reading. Dan worden de teksten hardop en traag gelezen, met soms een korte onderbreking voor gesprek. pdf

isbn 9789052634494 – 100 pag. – prijs € 12,50 bestellen

Bert Kuipers

Ze staan in elke stad van ons land: monumentale stadskerken. Vaak hebben ze een iconische betekenis. In die kerken gebeurt tegenwoordig meer dan enkel kerkdiensten. Hoewel in die diensten ook steeds meer profiel zit. Verder blijken het gotische zalen voor muziek, feest, debat, expo, diner en… toch ook kerkdiensten. Over deze praktijk gaat dit boek. Het gebouw bindt mensen samen en inspireert hen. pdf

isbn 9789052634500 – 136 pag. – prijs € 15.00 bestellen

Voor alle vrouwen die van kunst en meditatieve teksten houden

Welkom op deze reis langs mooie schilderijen en meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld om deze wekenkalender te maken. De meeste onderwerpen zijn vooral te vinden in de mens en de natuur om ons heen. De selectie uit het werk van de kunstenaressen is gemaakt door Angelika Hengl, die werkzaam is in het vrouwenwerk van de Evangelisch Lutherse kerk in Bayern.

In week 26 en 35 is werk van de Nederlandse kunstenares Janneke de Jong opgenomen.

Iedere week heeft ook een tekst als een kleine overweging: om te laten rondzingen, de woorden te proeven en mogelijk andere invalshoeken te ervaren. Wij hopen dat de Vrouwenkalender 2019 ook voor u een aangename en inspirerende reisgenote zal zijn. pdf

ISBN VK 2019 prijs € 7,50 bestellen

Bert Louwerse in woord en geschrift
Leo Mietus

Ds. Bert Louwerse (1943-2014) was jarenlang actief op het kerkelijk erf. Hij werkte als algemeen secretaris in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, was onder meer voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging en van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg tegen Seksueel Misbruik (SMPR), lid van het uitvoerend comité van de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (IFFEC) en actief betrokken bij de Raad van Kerken in Nederland. Dit boek wil lezers uitnodigen om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met zijn gedachtegoed, dat de sfeer ademt van de (wereld)wijde oecumene. pdf

isbn 9789052634531 – 220 pag. – prijs € 19.00 bestellen

Cor Schaap

Ter gelegenheid van het afscheid van Ds. Fokkelien Oosterwijk (1952) wegens emeritaat van de Westerkerk van Amsterdam, werd op 21 april 2018 het vijfde Westersymposium gehouden over ‘ de hemel’.
De uitdaging van dit symposium was prominente theologen zich over de hemel uit te laten spreken. Dat werden achteraf niet alleen de inleiders, maar ook twee eminente bezoekers zoals in deze bundel duidelijk wordt.
Ondertussen ging het Symposium niet alleen over het Woord, maar ook over de muziek. Zeker niet minder prominente musici lieten zich in drie-dubbel opzicht van zich horen in woord, zang en muziek. En dat allemaal geconcentreerd rond de theologie en muziek van Bach, zoals die in de maandelijkse Cantatediensten in de Wester klinkt. Ook daarvan een weerglans in deze bundel zoals rond Cantate BWV 166: ‘Waar gaat u heen?’ pdf
isbn 9789052639369 -104 pag. – prijs 12,50
bestellen

Mediteren met Thomas á Kempis
Hans Tissink

Moderne Devotie is een unieke Hervormingsbeweging geweest, met grote invloed in de Lage Landen. Nuchteren mystiek, affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor bijvoorbeeld Vincent van Gogh , Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Hans Tissink pioniert in Zwolle met hulp van deze spirituele beweging In dit boekje de opzet voor een 10 tal meditatie avonden, waarvoor Tissink regels van Thomas á Kempis hertaalde als leidraad voor de bijeenkomsten die worden afgesloten met een korte viering. pdf

isbn 9789052634517 – 39 pag. – prijs €7,50

bestellen

Tags: