Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een pleidooi voor zachtmoedigheid
Hans Pasveer

Omslag Kwetsbaar bestaan klHet boek gaat uit van het feit dat wij mensen kwetsbare wezens zijn. Dat hoeft weinig betoog. In plaats van daarover uitvoerig uit te weiden vraagt de auteur zich af of daarin berust moet worden of dat wij mogelijkheden hebben om dit gegeven niet maar als voldongen feit te aanvaarden maar er ook in positieve richting iets mee te ondernemen.
Met de schrijfster Brené Brown is hij van mening dat kwetsbaarheid tot een bron van kracht kan worden, op voorwaarde dat de kwetsbare mens zijn kwetsbaarheid durft te aanvaarden en te tonen. In veel gevallen wordt hij echter belemmerd door (faal)angst of schaamte en vreest hij voor afwijzing. Dat kan maken dat hij zijn kwetsbaarheid compenseert door stoer gedrag daartoe aangespoord vanwege de negatieve waardering van kwetsbaarheid in onze op presteren en excelleren gerichte westerse samenleving. pdf

isbn 9789052638607 – 64 pag. – prijs € 12.50

bestellen

 

Tags:

Henk Groenewegen

Groenewegen DomineeIn DOMINEE, ach God beschrijft de auteur zijn ervaringen als predikant vanaf de tijd van provo en flowerpower tot de eeuwwisseling. Hij schreef het voor mensen die ook God hadden zien verdwijnen uit hun leven en daar behalve opgelucht toch niet blij mee waren. Vanaf zijn eerste gemeente, een dorp in de provincie tot aan zijn laatste standplaats in de Randstad beschrijft hij zijn verwachting en zijn verbeelding en hoop dat er iets van God zal zijn, in het werk dat hij doet zowel als in de gemeente waarin hij werkt.

Waar voor gemeenteleden en collega’s de kerk vanzelfsprekend leek stelde hij vragen. ‘Wat denk je over jezelf, het leven, God?’ Vragen die hij ook voortdurend aan zichzelf stelt. Anekdotisch, met ironie en zelfspot neemt deze denker ons mee in zijn herinneringen. pdf

9789052634708 – 150 pag. – prijs € 17,50

bestellen

Henk Groenewegen

Groenewegen KijkSoms heb je in een museum zo’n kamer waar je niet in mag. Er is een koord voor gespannen. Een kamer waarin een ‘haard’ staat met een ‘kolenkit’ ernaast. Zelfs kinderen vinden dat vaak leuk. Dat koord is jammer natuurlijk. Je mag er alleen nog maar naar kijken, niet meer binnen lopen, nergens meer aankomen. Het is voorbij… nostalgie. Groenewegen schreef dit boek over zijn kindertijd in een pastorie in het midden van de twintigste eeuw. Tegengehouden door het onverbiddelijk koord mengt hij nieuwsgierigheid naar wat daar was met peinzende verwondering en ironie. Lezers zullen hopelijk in zijn toonkamers eigen beelden en herinneringen terugvinden. Achter het koord zal de lezer de sporen van een tijd tegenkomen waarin ‘normen en waarden’ nog heel gewoon waren. En God ook. Te. pdf

isbn 9789052634715 – 106 pag. –  prijs €10,00

bestellen

Wynette Schouten

SchoutenIn wezen zijn alle gedichten die ik schrijf persoonlijk, maar voor deze verzameling geldt in het bijzonder dat ze mij zeer dierbaar is. Ik schreef deze gedichten in de tijd dat mijn broer ziek was, en kort na zijn overlijden. Erover praten lukt me bijna niet. Als ik moet vertellen wat het allemaal met me doet, dreigen de emoties de overhand te nemen. En dat verdriet is zó immens groot… daar durf ik me niet makkelijk aan over te geven. Schrijven gaat me wat dat betreft beter af. Al schrijvend ben ik op zoek gegaan naar woorden en beelden voor een verdriet en een gemis dat eigenlijk niet in woord en beeld te vatten is… Een emotioneel proces, maar het gaf wel lucht aan mijn hart en mijn gedachten. Uiteindelijk is alle rouw, en dus ook de woorden en beelden die daarmee verbonden zijn, een uiting van liefde. Ik hou van jou, en dus: ik rouw van jou. pdf

isbn 9789052634722 – 60 pag. – € 10,00
bestellen

 

Tags:

Overwegingen bij evangelieteksten van Mattheüs
Jozef Poelman

PoelmanDe hemel lijkt soms zo ver weg van de aarde. Spelen bergen daarom een grote rol in het evangelie naar Mattheüs? Maar het gaat, zegt Jozef Poelman uit eigen ondervinding en door zijn ontmoeting met mensen, steeds om de afdaling, om de aarde, om de schat die verborgen is in ons. In deze overwegingen bij Mattheüs staat hij stil bij dat hemelse perspectief: onze goddelijke waardigheid en tegelijk ons omgaan met elkaar bij ziekte, verdriet of eenzaamheid. pdf
isbn 9789052634759 – 86 pag. –  prijs € 10.00

bestellen

Momentopnamen van een zoektocht
Frans Ort

OrtGeloven staat in onze samenleving al tijden op de tocht: geloofswaarheden worden met regelmaat van hun voetstuk getrokken en in brede kring is het niet vanzelfsprekend meer dat een mens zich wil verhouden tot de Bijbelse God. In dat kader is de schrijver geconfronteerd met de vraag: en jij, wat geloof jij nou? Hij is op zoek gegaan, ontdekte dat die God hem zo verrassend nabij was, dat hij begon te tutoyeren als bij een vrijwel tastbaar aanwezige vriend: verlangen, navolgend en vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden. Resultaat van die bezinning is deze bundel poëzie, een caleidoscoop met de vele facetten die de schrijver in zijn geloven ervaart: van de concentratie op Bijbelverhalen tot z’n ontmoeting met een paar hedendaagse kerkgebouwen. Hij zoekt naar eigentijdse belijdenissen, reflecteert op een aantal psalmen, verwerkt in sommige verzen zijn ervaringen als ‘beroepsgelovige’. pdf

isbn 9789052638829 – 68 pag. – prijs € 9,00

bestellen

 

Suggesties voor meditatieve bezinning ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie
Kick Bras, Alberte van Ess en Niels Gillebaard

Bras EssTer gelegenheid van de herdenking van 500 jaar Reformatie biedt Vacare hier materiaal aan voor meditatieve bezinning rond 5 centrale thema’s van de Reformatie. Na een inleiding volgt er telkens een beeldmeditatie en een tekst van Luther of Calvijn waarover men kan mediteren. Tenslotte volgt er nog een gebed en een lied. Ook worden er suggesties gedaan voor lezingen en liederen in meditatieve vieringen. Dit boekje kan persoonlijk gebruikt worden, maar ook in meditatiegroepen, bij leerhuisavonden en in meditatieve vieringen. pdf

isbn 9789052634586 – 31 pag. –  prijs € 7,50

bestellen

Woord op Zondag
Bram Grandia

Grandia grootIn deze serie staan we til bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

isbn 9789052636740 – 46 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Geestelijke begeleiding bijeen gelezen in brieven, gebeden en gedachten
Bert de Wit

WitSchrijven kan een methode zijn om de weg naar binnen te gaan. Dat heb ik ontdekt tijdens de opleiding Geestelijke Begeleiding die ik heb gevolgd. Een onderdeel van de opleiding was het schrijven van je spirituele autobiografie. Daarbij kijk je al schrijvend naar de binnenkant van je leven. Je komt ‘schrijvenderwijs’ de geestelijke weg die je bent gegaan op het spoor.
In deze bundel heb ik een aantal brieven, gebeden en gedachten bijeen gebracht, waarvan het schrijven mij heeft geholpen om het geestelijke goud op te delven, dat langs mijn levensweg verborgen ligt. Ik heb geprobeerd dit goud te verzilveren ten behoeve van de praktijk van geestelijke begeleiding. Mijn hoop is dat dit boekje ook voor de lezers helpend zal zijn op hun geestelijke weg. Het is bedoeld om rustig te lezen, zoals je brieven leest die je met tussenpozen ontvangt. Ondertussen schrijf je jezelf je eigen verhaal. pdf

isbn 9789052639444 – 112 pag. – prijs € 12,50
Bestellen

Kerk en Vrede wil dat de keuze destijds van ‘militaire-dienst-weigeraars’ voor vrede en tegen oorlog niet wordt vergeten. Daarom wil zij in samenwerking met uitgeverij Narratio een bundel samenstellen met de verhalen van deze dienstweigeraars en wat hun besluit om voor vrede te kiezen betekende.

Daartoe roept zij deze Dienstweigeraars op om hun verhaal van destijds of de gevolgen die hun keuze in hun leven heeft gehad op een studie of loopbaan, dan wel de voortzetting van hun wapenvrije strijd voor de vrede in latere keuzes in hun leven, in te zenden naar ‘Nooit tegen ons geweten’, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem of info@narratio.nl.

Een bijdrage kan bestaan uit een persoonlijk verhaal van maximaal 700 woorden (+foto), een gedicht of lied, een tekening, schilderij,  foto van een sculptuur of afbeelding met een korte toelichting.

Uit de inzendingen wordt door een nog samen te stellen redactie een selectie gemaakt om met een ruime diversiteit een beeld te schetsen van wat deze mannen toen heeft bewogen en met welke gevolgen.

Alle deelnemers aan het project krijgen als vergoeding hiervoor de mogelijkheid om voor de eigen kring van familie en bekenden het te verschijnen boek te bestellen met een auteurskorting van 50%, dus voor een prijs van € 5,00.

Bovendien zullen zij allen voor de boekpresentatie worden uitgenodigd.

Deze uitgave wil niet alleen een waardevol tijdsdocument worden voor de betrokkenen, maar ook aan de opvoeders van nu informatie bieden om met hun ‘zonen’ te bespreken wat geregistreerd worden als ‘dienstplichtige’ betekent. Of een bijdrage vormen in de discussie rond de herinvoering van de ‘dienstplicht’

Nadere informatie is ook te vinden op  www.kerkenvrede.nl en/of www.narratio.nl