Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Hier vindt u alle acties rondom nieuwe publicaties en projecten van Narratio. De ramsj van oudere uitgaven vindt u op het trefwoord ‘restanten‘ in onze webwinkel.

Abonneer u gratis op ‘Contact’ om per post op de hoogte te worden gehouden van alle acties.

Bij de oecumenische theologische uitgeverij Narratio verscheen in november 2018 de vijfde druk van Brandsma’s  dichtbundel  God is het antwoord niet / God is it antwurd net. In deze debuutbundel (2016) maakt hij kenbaar dat de essentie van geloven niet in de slaafse navolging ligt, maar dat wij zelf worden uitgedaagd om een antwoord op het leven te geven.    Brandsma wil met zijn aforistische en  levensbeschouwelijke teksten in zo weinig mogelijk woorden een beroep doen op de verbeelding van de lezer.
In het kader van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 presenteerde Brandsma zijn tweede tweetalige dichtbundel De neakene wierheid / De naakte waarheid. De dichter laat hierin eveneens blijken weinig met kerkelijk dogmatisme en strak religieuze voorschriften van doen te hebben en positioneert zichzelf als zinzoeker. Hij speelt met woorden, schildert met taal en zoekt naar woorden om iets uit te drukken wat hij over een bepaald thema zeggen wil. In deze bundel  komen onderwerpen over intermenselijke relaties en de kwetsbaarheid van het individu meer naar voren.
Ook in het culturele jaar, oktober 2018, kwam Brâning / Branding uit. In deze bundel gaat zijn zoektocht naar de zin van het leven verder.  Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken en in te kleuren.
Brandsma hoopt dat zijn gedichten uitnodigen tot zingeving van een levensweg, waarin erkennen van de veelkleurigheid van geloven leidt tot respect en verdraagzaamheid. De rode draad in zijn trilogie is het zoeken naar vrede en gerechtigheid. Het zingeven. Mensen laten nadenken over het hier en nu. Brandsma heeft het dan ook over het hiernumaals. Hoe kunnen we hier en nu zorgen voor een rechtvaardig en barmhartige maatschappij.
God is het antwoord niet / God is it antwurd net: ISBN 978 90 5263 469 2
De naakte waarheid / De neakene wierheid: ISBN 978 90 5263 494 4                                           Branding / Brâning: ISBN 978 90 5263 498 2