Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Vormen om geloven te verbeelden

Hillie van der Weg

Dit boekje wil een handreiking zijn voor het werken met een viertafel. Elke beschrijving van een viertafel is slechts een voorbeeld. De schrijfster is vooral uitgegaan van de ouder-kind-relatie, hoewel een viertafel geschikt is voor meer dan alleen de thuissituatie. Overal waar mensen (samen) zijn die geïnspireerd willen worden door geloof, hoop en liefde, daar kan de viertafel een uitnodiging zijn om geloven opnieuw vorm te geven en te beleven.

isbn 9789052632582 – 104 pagina’s – prijs € 9,00

bestel