Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Annemarie Roding-Schilt

Eenzaamheid is een onderwerp waar steeds vaker aandacht voor wordt gevraagd. Toch kan het ons verrassen wanneer iemand van wie we het niet verwacht hadden, aangeeft eenzaam te zijn. Wat kunnen we dan doen? In dit boekje lees je wat eenzaamheid is en hoe we er mee om zouden kunnen gaan. Eenzaamheid kan ook in je eigen leven binnensluipen of al je leven lang een metgezel zijn. Soms kan het dan helpend zijn verhalen en ervaringen van anderen te lezen. Dit boekje geeft niet alleen voorbeelden uit verschillende levenssituaties, maar ook suggesties om met eenzaamheid om te gaan. Eenzaamheid kan in een spanningsvolle relatie staan tot je geloof en de kerkelijke gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Aan deze onderwerpen wordt in dit boekje ook ruimte gegeven. Dichter bij Eenzaamheid is een laagdrempelig boekje met voorbeelden en suggesties. Geschikt om te lezen voor wie meer over eenzaamheid wil weten, maar ook prima te gebruiken wanneer eenzaamheid ter sprake komt binnen een geloofsgemeenschap. pdf

isbn 9789052638768 – 122 pag. – prijs € 12,50 bestellen