Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Kerk en Vrede wil dat de keuze destijds van ‘militaire-dienst-weigeraars’ voor vrede en tegen oorlog niet wordt vergeten. Daarom wil zij in samenwerking met uitgeverij Narratio een bundel samenstellen met de verhalen van deze dienstweigeraars en wat hun besluit om voor vrede te kiezen betekende.

Daartoe roept zij deze Dienstweigeraars op om hun verhaal van destijds of de gevolgen die hun keuze in hun leven heeft gehad op een studie of loopbaan, dan wel de voortzetting van hun wapenvrije strijd voor de vrede in latere keuzes in hun leven, in te zenden naar ‘Nooit tegen ons geweten’, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem of info@narratio.nl.

Een bijdrage kan bestaan uit een persoonlijk verhaal van maximaal 700 woorden (+foto), een gedicht of lied, een tekening, schilderij,  foto van een sculptuur of afbeelding met een korte toelichting.

Uit de inzendingen wordt door een nog samen te stellen redactie een selectie gemaakt om met een ruime diversiteit een beeld te schetsen van wat deze mannen toen heeft bewogen en met welke gevolgen.

Alle deelnemers aan het project krijgen als vergoeding hiervoor de mogelijkheid om voor de eigen kring van familie en bekenden het te verschijnen boek te bestellen met een auteurskorting van 50%, dus voor een prijs van € 5,00.

Bovendien zullen zij allen voor de boekpresentatie worden uitgenodigd.

Deze uitgave wil niet alleen een waardevol tijdsdocument worden voor de betrokkenen, maar ook aan de opvoeders van nu informatie bieden om met hun ‘zonen’ te bespreken wat geregistreerd worden als ‘dienstplichtige’ betekent. Of een bijdrage vormen in de discussie rond de herinvoering van de ‘dienstplicht’

Nadere informatie is ook te vinden op  www.kerkenvrede.nl en/of www.narratio.nl