Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Pim Ligtvoet en Wilfred Ploeg

avonturen met godsdienst en homoseksualiteit (1961-2011)

Twee mannen beschrijven hun leven vanuit twee verschillende vertrekpunten. De een groeit op in een katholiek milieu, de ander krijgt een orthodox-gereformeerde opvoeding. De katholieke jongen heeft een roeping als priester, de protestant gaat een huwelijk aan. Beide jongens worden volwassen mannen in de jaren zestig en zeventig, jaren waarin de individualisering, secularisering en ontzuiling in Nederland steeds grotere vormen aanneemt. Als de twee gaandeweg ontdekken dat ze homoseksueel zijn, moeten ze hun eigen, individuele weg zien te vinden om hier vorm aan te geven. Dat gaat niet vanzelf. In een tiental hoofdstukken beschrijven ze een halve eeuw van belevenissen op het gebied van godsdienst, homoseksualiteit en werk.

Isbn 9789053020296  –  prijs 15.00 – 148 pag.

 

bestel