Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

En die dag huilde ik
Loes Nobel

en die dagIn deze uitgave van “en die dag huilde ik” verwerkt Loes Nobel, van wie eerder meerdere poëziebundels, romans en novellen zijn verschenen, in drie en dertig korte gedichten, haar persoonlijke beleving van het lijdensverhaal. Zij weet hierin het menselijk leed van alle tijden te brengen tot een hoopvol en berustend lied. pdf

isbn 9789053020241 – prijs € 7.50

bestellen

Tags: