Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een hoopvol perspectief voor kinderen en opvoeders in moeilijke situaties

Janusz Korczak Stichting

In dit jubileum jaarboek, richten we onze aandacht op kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties. We ontmoeten kinderen in opvangcentra voor asielzoekers, straatkinderen, kinderen in de jeugdhulpverlening en in jeuddetentie. We lezen over de vele gevallen van kindermishandeling, over hoe rechten van kinderen nog steeds met voeten worden getreden. Uitgangspunt voor dit jaarboek was onze vraag hoe opvoeders en begeleiders jongeren, waarbij al zoveel is misgegaan, een uitzicht op een beter leven kunnen bieden. In de afscheidsbrief die Korczak de kinderen die het weeshuis verlieten meegaf, noemde hij het verlangen naar een beter leven het enige dat hij kon meegeven.

isbn 9789052636535 – 170 pag. – prijs € 17,50

bestel