Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Kinderen zijn al mensen

Wij hechten in onze samenleving sterk aan actieve betrokkenheid van burgers. Maar ook aan kritische burgers die mondig voor hun ideeën opkomen. Maar deze bereidheid tot actieve participatie komt niet uit de lucht vallen.

Janusz Korczak Stichting

Kinderen en jongeren moeten vanaf het begin in een omgeving opgroeien waarin ze ervaringen kunnen opdoen in actief meedoen. ‘Democratie moet je niet leren, democratie moet je doen’. Het Korczak Jaarboek 2010, ‘Kinderen zijn al burgers’, neemt ons mee op een zoektocht naar de betekenis van actieve deelname van kinderen aan de gemeenschap waarin ze leven. Het gaat om begrippen als zelfstandigheid, autonomie, zelfbepaling en vrijheid.

isbn 9789052635385 – prijs € 17.50

Bestel