Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een rijke verzameling liederen voor advent en kerst voor gebruik in (bijna) iedere gemeente.

Michael Steehouder

Op wie wij wachtenHeldere teksten passend bij de lezingen uit Jesaja, Johannes, Matteüs en Lucas, eenvoudig in te studeren melodiën. Bij de uitgave zit tevens een boekje met liturgische handreiking en (bijbel) teksten, waardoor het zich ook laat gebruiken bij vieringen in andere kringen.
Veel liederen zijn ook op andere momenten in het kerkelijk jaar, bijvoorbeeld Vredeszondag, te zingen.
Set van drie boekjes (prijs losse delen op aanvraag).
Bestel

CD (31 liederen)
Bestel