Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Tien jaar kerkblad vieren met een eigen uitgave? De reisverhalen van uw pastor, het eindelijk opgeschreven levensverhaal, of uw overdenkingen bij Prediker bundelen? Nu is er de mogelijkheid er een écht boek van te maken.

relibrisRelibris is opgezet voor die teksten die voor de mensen om u heen een waardevolle publicatie zullen zijn, maar voor het ‘grote publiek’ (nog) te onbekend om een uitgever te vermurwen. Het professionele uitgeefteam van Relibris coördineert en ondersteunt het uitgeefproces. Een oplage-op-maat houdt de kosten overzichtelijk.

Kijk voor meer informatie en eerdere uitgaven op relibris.nl