Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Meditatie en bezinning op je geestelijke weg
Corinne Groenendijk

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans?  Ze kwam tot de ontdekking dat mensen vóór haar hun zoektocht beschrijven als geestelijke weg. Novicemeesters en coaches beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan. Ze vertellen wat hun helpt en wat de valkuilen zijn. In dit boekje worden de klassieke vijf stappen op de geestelijke weg beschreven en de auteur heeft er een eigentijdse stap aan toegevoegd. De brochure wordt uitgebracht door Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Corinne Groenendijk is predikant in Krimpen aan de IJssel en bestuurslid van Vacare. pdf
Handleiding bij de brochure Afstemmen op de Eeuwige
isbn 9789052634562 – 39 pag. – prijs €7,50 bestellen

Suggesties voor meditatieve bezinning ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie
Kick Bras, Alberte van Ess en Niels Gillebaard

Bras EssTer gelegenheid van de herdenking van 500 jaar Reformatie biedt Vacare hier materiaal aan voor meditatieve bezinning rond 5 centrale thema’s van de Reformatie. Na een inleiding volgt er telkens een beeldmeditatie en een tekst van Luther of Calvijn waarover men kan mediteren. Tenslotte volgt er nog een gebed en een lied. Ook worden er suggesties gedaan voor lezingen en liederen in meditatieve vieringen. Dit boekje kan persoonlijk gebruikt worden, maar ook in meditatiegroepen, bij leerhuisavonden en in meditatieve vieringen. pdf

isbn 9789052634586 – 31 pag. –  prijs € 7,50

bestellen

Geestelijke begeleiding bijeen gelezen in brieven, gebeden en gedachten
Bert de Wit

WitSchrijven kan een methode zijn om de weg naar binnen te gaan. Dat heb ik ontdekt tijdens de opleiding Geestelijke Begeleiding die ik heb gevolgd. Een onderdeel van de opleiding was het schrijven van je spirituele autobiografie. Daarbij kijk je al schrijvend naar de binnenkant van je leven. Je komt ‘schrijvenderwijs’ de geestelijke weg die je bent gegaan op het spoor.
In deze bundel heb ik een aantal brieven, gebeden en gedachten bijeen gebracht, waarvan het schrijven mij heeft geholpen om het geestelijke goud op te delven, dat langs mijn levensweg verborgen ligt. Ik heb geprobeerd dit goud te verzilveren ten behoeve van de praktijk van geestelijke begeleiding. Mijn hoop is dat dit boekje ook voor de lezers helpend zal zijn op hun geestelijke weg. Het is bedoeld om rustig te lezen, zoals je brieven leest die je met tussenpozen ontvangt. Ondertussen schrijf je jezelf je eigen verhaal. pdf

isbn 9789052639444 – 112 pag. – prijs € 12,50
Bestellen

De spiritualiteit van Bob Dylan
Kick Bras

BrasTer ere van Bob Dylans 75ste verjaardag laat Kick Bras zien van welke spirituele inspiratie zijn songs getuigen. Hij onderzoekt Dylans teksten op vier thema’s: Profetisch protest, hoe te leven? Jood en christen en de liefde en de dood. De spiritualiteit van Bob Dylan is gevoed door bijbelse beelden, oude folkmusic en gospels, maar gaat diep in op maatschappelijke vragen en persoonlijke levensvragen. Daarvan zingt hij tot op vandaag in zijn songs, die van blijvende betekenis zijn. pdf

isbn 9789052636238 – 38 pag. –  prijs € 7,50 bestel

de gedichten
Janneke Nijboer

NijboerIs dit religieuze poëzie? Ja, soms resoneert een gedicht als een psalm. Gaat het over geloof? Dat zou te gemakkelijk zijn. Want deze gedichten ademen, net als bij andere, beroemd geworden mystieke schrijfsters, enkel verliefdheid uit, een eeuwig verlangen te beminnen en bemind te worden. En altijd weer levert de natuur een overvloed aan beelden op om de zee, de stranden en de wouden van de eigen ziel te verkennen. pdf

isbn 9789052634036 – 62 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Piet van Die

DieGeloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. We hollen van het een naar het ander. Ondertussen raken we buiten adem en verlangen naar rust en eenvoud. ‘Aandacht leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven. pdf

isbn 9789052634753 – 98 pag. – prijs € 12,50
bestellen

prikkels vanuit bijbelverhalen
Jan C. den Hertog

HertogToekomen aan echt leven, daarover gaat het in dit boekje. En dat men het leven zou kunnen zien als een reis waarop men steeds dichter bij deze bestemming komt. Het boekje bevat voordrachten die uitgesproken werden tijdens kerkdiensten. Daarom willen de teksten niet letterlijk gelezen worden, maar zoals je gedichten leest: tussen de regels door op zoek naar het eigenlijke. De teksten blijken geschikt voor groepsmeditatie door close reading. Maar ze lenen zich ook goed voor persoonlijke meditatie. pdf

isbn 9789052639468 – 112 pag. – prijs € 12.50
bestellen

Gebedenpoëzie
Irene Kool

Omslag Stille Stem B.inddIn de intimiteit van het bidden, wat ik met een penseelstreek maar even noem ‘spreken met de Onzienlijke’, keren biddende mensen in hun ‘binnenste kamer’, hun diepste ik. Daar waar God in ons woont, daar juist vinden ze de woorden voor de emoties die hen op dat moment raken. pdf

isbn 9789052639475  – 74 pag. – prijs € 8,50
bestel

Johannes vertelt over Jezus
Roel Pomp

PompOp het eiland Patmos, waarheen hij verbannen is door de Romeinse overheid, denkt de oude apostel Johannes na over zijn leven met Jezus. Hij gaat erover schrijven op verzoek van jongeren uit de gemeenten waar hij voorganger is geweest. Centraal in zijn overdenkingen staat het dorpje Bethanië (‘Huis van de armen”).
Al schrijvend houdt Johannes zich ook bezig met de visie van Paulus op Jezus en laat hij uitvoerig Marcus aan het woord, die als kind de Joods-Romeinse oorlog meemaakte. pdf

isbn 9789052639482 – 118 pag. – prijs € 12.50

bestellen

Voorbeelden van vrouwelijke spiritualiteit in de late middeleeuwen
Rita Schilling

SchillingDe eeuwen door hebben vrouwen onopvallend haar rol gespeeld, achter de muren van een door mannen georganiseerde maatschappij. Soms kwam er een vrouwengestalte naar voren, wier naam in de geschiedenis bewaard is gebleven. Vier vrouwen komen in dit boek aan het woord: Heloïse, Hildegard van Bingen, Clara van Assisi en Hadewijch van Brabant. Hoezeer zij onderling verschillen als persoon en wat betreft leefsituatie, haar boodschap bevat een gemeenschappelijke kern: dat de liefde die mensen met elkaar en God verbindt de tijd trotseert door fierheid en zelfrespect. Voldoende reden om deze vrouwen in onze eeuw te ‘herontdekken’!

 

 

 

isbn 9789052635064 – 158 pag. –  prijs € 17,50

bestellen