Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een stem uit de kathedraal

Bisschop Romero en zijn volk (1917-1980)

Yosé Höhne-Sparborth

Veertien oktober is de Heilig verklaring van deze bijzondere bisschop.
Romero was geen gangbaar theoloog, geen wetenschapper.
De periode die hem bekend maakte, die hem tot vandaag uitermate belangrijk maakt voor het volk van heel Latijns-Amerika en voor de kerkgeschiedenis beslaat de laatste drie jaar van zijn leven. Zijn betekenis was en is, dat hij door de situatie uitgedaagd een ambtsopvatting praktiseerde die uiterst verrassend en moedig was en die een voorbeeld is voor de hele christelijke  kerkgemeenschap. De betekenis van Romero reikt ver over zijn dood heen, door de teksten die hij naliet. Yosé Höhne-Sparborth schreef dit boekje voor de theologen serie van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij

978 905263 5374 80 pagina’s  € 2,50 bestellen

 

 

 

 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Psalmen
Henk Herstel

HerstelDe Bijbel staat vol poëzie. Het bijbelboek Psalmen is wel bij uitstek een poëtisch geschrift. De Psalmen zijn berijmd en worden bij kerkdiensten en andere gelegenheden nog vaak gezongen. Ook worden ze vaak geciteerd, bijv. in rouwadvertenties. Het bijbelboek Psalmen is het langste van alle bijbelboeken, het werd geschreven in enkele eeuwen door diverse auteurs. Het gaat over prijzen en danken van God, het vervloeken van vijanden, lijden, verdrukking en bevrijding, eenzaamheid, ziekte, hoop en troost. Dat maakt dat ze nog altijd actueel zijn. Veel dominees en dichters hebben psalmen hertaald. Henk Herstel heeft zich er ook aan gewaagd een veertigtal psalmen te herdichten. Daarbij heeft hij een keuze gemaakt door psalmen te gebruiken waarvan enkele regels mij spontaan te binnen schoten. Zo is een divers geheel ontstaan zowel naar vorm als inhoud. pdf

isbn 9789052634555 – 48 pag. – prijs € 7,50

bestellen

Genesis-Exodus dichterbij. De eerste Bijbelboeken laten eigenlijk – heel praktisch – twee kanten van geloven zien.

Siebren van der Zee

ZeeDe eerste Bijbelboeken laten eigenlijk – heel praktisch – twee kanten van geloven zien. Genesis: wat is geloven en hoe houd ook ik dat vast? Mogelijk kan dat via Exodus, ofwel in de praktijk van alle dag het erop wagen, zoals ooit Abraham….
De schrijver heeft bij Genesis en Exodus naar woorden gezocht om ze vandaag als nieuw te kunnen ervaren. Voor hem in elk geval voldoende ‘munitie’ om er een boeiende tocht aan te hebben voor zijn geloven hier en nu. Leesproef

isbn 9789052633237 – 78 pag. – prijs € 9,00

bestellen