Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

God is hier en nu
Een moderne spiritualiteit
Jeroen Jeroense

Veel mensen hebben het gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde Het leven kan toch niet louter en alleen bestaan uit eten, slapen en werken? Al sinds zijn vroegste bestaan zoekt de mens God om het leven te kunnen begrijpen. Waar laat God zich vinden? De kerk der eeuwen wees veelal naar de hemel. Maar is God juist niet op de aarde te vinden? God is altijd hier en nu. In de ervaring van harmonie in ons bestaan. Spiritualiteit als ervaring van heelheid is heel aards. In dit boek gaan we op zoek naar goddelijke momenten. De hoofdstukken laten zien dat het spirituele leven verrassend eenvoudig is. God is eigenlijk overal. Een bijdrage in het dagblad Trouw onder dezelfde prikkelende titel vormde de aanzet tot het schrijven van dit boek.pdf

isbn 9789052638140 – van €12,50 voor € 5,00

bestellen

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Psalmen
Henk Herstel

HerstelDe Bijbel staat vol poëzie. Het bijbelboek Psalmen is wel bij uitstek een poëtisch geschrift. De Psalmen zijn berijmd en worden bij kerkdiensten en andere gelegenheden nog vaak gezongen. Ook worden ze vaak geciteerd, bijv. in rouwadvertenties. Het bijbelboek Psalmen is het langste van alle bijbelboeken, het werd geschreven in enkele eeuwen door diverse auteurs. Het gaat over prijzen en danken van God, het vervloeken van vijanden, lijden, verdrukking en bevrijding, eenzaamheid, ziekte, hoop en troost. Dat maakt dat ze nog altijd actueel zijn. Veel dominees en dichters hebben psalmen hertaald. Henk Herstel heeft zich er ook aan gewaagd een veertigtal psalmen te herdichten. Daarbij heeft hij een keuze gemaakt door psalmen te gebruiken waarvan enkele regels mij spontaan te binnen schoten. Zo is een divers geheel ontstaan zowel naar vorm als inhoud. pdf

isbn 9789052634555 – 48 pag. – prijs € 7,50

bestellen

Genesis-Exodus dichterbij. De eerste Bijbelboeken laten eigenlijk – heel praktisch – twee kanten van geloven zien.

Siebren van der Zee

ZeeDe eerste Bijbelboeken laten eigenlijk – heel praktisch – twee kanten van geloven zien. Genesis: wat is geloven en hoe houd ook ik dat vast? Mogelijk kan dat via Exodus, ofwel in de praktijk van alle dag het erop wagen, zoals ooit Abraham….
De schrijver heeft bij Genesis en Exodus naar woorden gezocht om ze vandaag als nieuw te kunnen ervaren. Voor hem in elk geval voldoende ‘munitie’ om er een boeiende tocht aan te hebben voor zijn geloven hier en nu. Leesproef

isbn 9789052633237 – 78 pag. – prijs € 9,00

bestellen