Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Heleen Pasma & Annemarie Hagoort

Jemima, dochter van Job, vertelt op ontroerende wijze over het leven van haar vader vóór en na de grote slagen. Ze tekent haar vader met liefde en zorgzaamheid voor zijn kinderen. Ze vertelt over de worsteling met zijn vrienden, de pijn van het leven en de bestaande ideeën over God.
Aandachtig luisteren naar het levensverhaal van wie met slagen en zorgen te kampen heeft, in welke levensfase dan ook, kan troost bieden. Daar kan Job ons eigen leven raken, op misschien pijnlijke maar ook verrassend helende wijze.
Het boek Jemima, dochter van Job, bestaat uit twee gedeelten:
Het verhaal door Heleen Pasma en Gedichten, gebeden en gespreksvragen door Annemarie Hagoort.  PDF

isbn 9789052634524 – 88 pag. – € 9,00

bestellen

Wynette Schouten

SchoutenIn wezen zijn alle gedichten die ik schrijf persoonlijk, maar voor deze verzameling geldt in het bijzonder dat ze mij zeer dierbaar is. Ik schreef deze gedichten in de tijd dat mijn broer ziek was, en kort na zijn overlijden. Erover praten lukt me bijna niet. Als ik moet vertellen wat het allemaal met me doet, dreigen de emoties de overhand te nemen. En dat verdriet is zó immens groot… daar durf ik me niet makkelijk aan over te geven. Schrijven gaat me wat dat betreft beter af. Al schrijvend ben ik op zoek gegaan naar woorden en beelden voor een verdriet en een gemis dat eigenlijk niet in woord en beeld te vatten is… Een emotioneel proces, maar het gaf wel lucht aan mijn hart en mijn gedachten. Uiteindelijk is alle rouw, en dus ook de woorden en beelden die daarmee verbonden zijn, een uiting van liefde. Ik hou van jou, en dus: ik rouw van jou. pdf

isbn 9789052634722 – 60 pag. – € 10,00
bestellen

 

Tags:

God is it antwurd net
Wytze Brandsma

BrandsmaIn deze tweetalige gedichtenbundel kiest de auteur er voor om op ondogmatische levensbeschouwelijke wijze zich te presenteren. Met de door hem gekozen titel ‘God is het antwoord niet’ vat hij zijn visie op theologie in één zin samen. 3e druk pdf

isbn 9789052634692  – 63 pag. – prijs € 9.00
bestellen

de gedichten
Janneke Nijboer

NijboerIs dit religieuze poëzie? Ja, soms resoneert een gedicht als een psalm. Gaat het over geloof? Dat zou te gemakkelijk zijn. Want deze gedichten ademen, net als bij andere, beroemd geworden mystieke schrijfsters, enkel verliefdheid uit, een eeuwig verlangen te beminnen en bemind te worden. En altijd weer levert de natuur een overvloed aan beelden op om de zee, de stranden en de wouden van de eigen ziel te verkennen. pdf

isbn 9789052634036 – 62 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Gebedenpoëzie
Irene Kool

Omslag Stille Stem B.inddIn de intimiteit van het bidden, wat ik met een penseelstreek maar even noem ‘spreken met de Onzienlijke’, keren biddende mensen in hun ‘binnenste kamer’, hun diepste ik. Daar waar God in ons woont, daar juist vinden ze de woorden voor de emoties die hen op dat moment raken. pdf

isbn 9789052639475  – 74 pag. – prijs € 8,50
bestel

Bomen over bomen, daar gaat het dit voorjaar in de voorbereiding op Pasen over.

Joke van der Velden
veertigdagenkalenderBomen over bomen, daar gaat het dit voorjaar in de voorbereiding op Pasen over. Er zijn de vaste ingrediënten: verhalen, gedichten, gebeden, teksten die het ‘bomen’ waard zijn en de kinderverhalen van Jantine Heuvelink. De recepten komen deze keer uit Friesland en zijn niet vegetarisch. Op de zondagen worden bijbelgedeeltes waarin bomen voorkomen opgewekt toegelicht. pdf

isbn 9789052639499 prijs € 3.50

Uitverkocht

Gebeden uit het pastoraat

Annemarie Hagoort

HagoortIn de ronding van het leven, zo leeft een mens. Vreugde en verdriet draaien om elkaar heen. In het pastorale bezoekwerk kun je van alles tegenkomen: blijdschap en boosheid, pijn en verdriet, levensvragen, dankbaarheid en verwondering. Wat de door mij bezochte mensen bezighield, heb ik verwoord in gebeden. Hun verzuchtingen en hun verwondering komen samen in het gebed: ‘Leef met mij mee’.

 

 

isbn 9789052638973 – 84 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Gedichten en gedachten

Heleen Pasma

PasmaIn de ronding van de tijd, zo leeft een mens. Van advent tot de zondag van gedenken, van twijfel en verdriet tot vertrouwen, verbazing en vreugde. Gedichten en gedachten groeiden gaande weg uit tot deze bundel. Als een persoonlijk poëzieboek. Een liedje van verlangen, van vertrouwen, hoop en liefde. Vanuit uiteenlopende situaties ontstaan, maar blijvend gevoed door de bijbelse bronnen. Als een bezinningsmoment voor elke dag in de ronding van de tijd.

isbn 9789052638980 – 138 pag. – prijs € 12.50

 

bestellen

gedichten

Frans van de Wiel

Een bundel gedichten handelend over de spanning die er is tussen een willekeurige straat in Vught en het eeuwige Jeruzalem, tussen geboorte en dood, tussen tekort ten aanzien van het Mysterie en vertrouwen in Hem die ‘nooit weg is geweest’. Een kleine bundel, met een muzikaal, precies woordgebruik. Niet alle betekenissen geven zich gemakkelijk en bij eerste lezing vrij. Voor de dichter zelf is, gelukkig, ook niet alles helder. Negen door Frans van de Wiel vertaalde sonnetten van Gerard Manley Hopkins (1844-1889) zijn toegevoegd.

isbn 9789053020405 – 180 pag. – prijs € 17,50

bestel

 

Tags:

Gedichten

Kees Rovers

 Een samengaan van woorden dat iets aangeeft van het persoonlijk leven van Kees Rovers (huisarts in Dordrecht) en van de druk die hij soms in zijn vak ondervond (naast alle voldoening!). Maar er klinkt ook iets in door van de opvallende gebeurtenissen die zich in de afgelopen jaren in Nederland en in de wereld hebben voorgedaan. Vooral in de kerstgedichten is de recente geschiedenis zoals het vallen van de Berlijnse muur, de aanslag op het World Trade Centre in New York, de immigratie van Poolse arbeiders en de eerste zwarte president van USA terug te vinden.

isbn 9789052638409  – 48 pag. – prijs € 7.50

bestel

Tags: