Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Henk Groenewegen

Groenewegen KijkSoms heb je in een museum zo’n kamer waar je niet in mag. Er is een koord voor gespannen. Een kamer waarin een ‘haard’ staat met een ‘kolenkit’ ernaast. Zelfs kinderen vinden dat vaak leuk. Dat koord is jammer natuurlijk. Je mag er alleen nog maar naar kijken, niet meer binnen lopen, nergens meer aankomen. Het is voorbij… nostalgie. Groenewegen schreef dit boek over zijn kindertijd in een pastorie in het midden van de twintigste eeuw. Tegengehouden door het onverbiddelijk koord mengt hij nieuwsgierigheid naar wat daar was met peinzende verwondering en ironie. Lezers zullen hopelijk in zijn toonkamers eigen beelden en herinneringen terugvinden. Achter het koord zal de lezer de sporen van een tijd tegenkomen waarin ‘normen en waarden’ nog heel gewoon waren. En God ook. Te. pdf

isbn 9789052634715 – 106 pag. –  prijs €10,00

bestellen

Gerrit Klein

Omslag oma tess.inddOma komt vaak bij Sal logeren. Dat is fijn, want met oma kan Sal alles bespreken. Vragen heeft hij genoeg:
Woont God soms in zijn tuin?
Hoe ziet God er eigenlijk uit?
Waarom is verliefd zijn zo moeilijk?
Zal het weer goed komen tussen Tess en hem?
Als oma ziek wordt, lijkt het dat oma nooit meer kan komen logeren. Maar Sal bedenkt een geweldig plan! Als Tess en God hem een beetje helpen, dan …..
De auteur: Gerrit Klein is predikant in Veere en Gapinge, Iris Boter verzorgde de illustraties.
Dit boek is voortgekomen uit een catecheseproject voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Het is, behalve als kinderboek, ook geschikt als lesmateriaal in de kerk, op school of thuis. De lessen zijn als digitaal bestand te bestellen. Met het boek en de lessen kun je op een leuke manier met kinderen spreken over godsbeelden, bidden en Pasen. Leesproef

isbn 9789052637952 – 128 pag. – € 13,50

bestellen

Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen

dr. Bas van den Berg
berg basOp veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. Dit veronderstelt wel dat leerkrachten basisonderwijs in staat zijn om op professionele wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen te begeleiden en te stimuleren.

isbn 9789052638997 – 404 pag. – prijs € 29.50

bestellen

Een hoopvol perspectief voor kinderen en opvoeders in moeilijke situaties

Janusz Korczak Stichting

In dit jubileum jaarboek, richten we onze aandacht op kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties. We ontmoeten kinderen in opvangcentra voor asielzoekers, straatkinderen, kinderen in de jeugdhulpverlening en in jeuddetentie. We lezen over de vele gevallen van kindermishandeling, over hoe rechten van kinderen nog steeds met voeten worden getreden. Uitgangspunt voor dit jaarboek was onze vraag hoe opvoeders en begeleiders jongeren, waarbij al zoveel is misgegaan, een uitzicht op een beter leven kunnen bieden. In de afscheidsbrief die Korczak de kinderen die het weeshuis verlieten meegaf, noemde hij het verlangen naar een beter leven het enige dat hij kon meegeven.

isbn 9789052636535 – 170 pag. – prijs € 17,50

bestel

Werkschrift met materiaal, verhalen en werkvormen voor de eredienst en kindernevendienst. Bonnefooi sluit aan bij het oecumenisch leesrooster.

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een ‘groene’, duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten, zoals ook op www.kinderdienst.nl is aangegeven.

Verschijnt: 3x per jaar. Laatst verschenen: december 2018

Digitaal jaarabonnement: € 47.50 abonnement

Proefexemplaar boekvorm € 25.00 (excl. € 2,50 verzendkosten) bestel
Proefexemplaar digitaal 
€ 25.00 bestel

In samenspraak met ruim 200 gemeenten heeft Geert Tromp een liedbundel samengesteld voor kinderen en jongeren om gebruikt te worden naast het liedboek.

Geert Tromp
Narratio - Geroepen om te zingenDe bundel bevat ruim 255 liederen met tekst en melodie. Plaatselijke kerken gaven op welke liederen ze in zo’n uitgave zouden willen hebben en zo is een wensenlijst ontstaan die de basis vormde bij de samenstelling van deze bundel. Achterin het liedboek boek is een extra hoofdstuk opgenomen met liederen ‘voor jong en oud’, voornamelijk uit de Johannes de Heer-traditie.
Liedboek groot
prijs € 9,00 – isbn 978 90 5263 024 0
Liedboek klein (vanaf 10 ex.)
prijs € 3,75 – isbn 978 90 5263 024 3
Geroepen om te zingen
is ook beschikbaar voor mensen met een leesbeperking, hier kunt u bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden deze uitgave in braille bestellen.
Werkboek Ruim 220 liedjes uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’ voorzien van orgel- en pianobegeleiding.
isbn 9789052630557 – prijs € 63,00

Bestel

Deze kerst-mini-musical is geschreven met het ook op jongeren en bedoeld om uitgevoerd te worden zo voor of rond de kerstdagen.

Gerard Rinsema

Narratio - Rinsma, Een goeie gastUitgangspunt is het evangelie van Lucas (1-2), dat op verschillende plekken in deze musical ook letterlijk wordt geciteerd. Maar juist het voorwoord, waarmee Lucas zijn evangelie begint, brachten de auteur op het idee om dit verder uit te werken in een lange dialoog tussen hem en zijn vriend Theofilus, waarin Lucas hem de resultaten van zijn onderzoek presenteert. Deze dialoog wordt afgewisseld door een aantal flash backs, waarin teruggegaan wordt naar de bekende verhalen uit zijn evangelie. De musical kan worden gespeeld door jongeren, volwassenen of en combinatie.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tekstboek
isbn 9789052638287 – prijs € 9,50
CD
€ 10,00 – 5 liedjes, basisbegeleiding met zonder zang, met zang en met koorzang.

Bestel

Maak kennis met 10 inspirerende jeugd- en jongeren projecten in Rotterdam!

Rense Gast, Jolanda van der Pol en Conny van lier (redactie)

In Rotterdam zetten veel vrijwilligers zich in voor kinderen en jongeren. Geïnspireerd door hun geloof zetten deze vrijwilligers zich niet alleen in voor hun eigen jeugd, maar ze willen er ook zijn voor de kinderen en jongeren in de buurt. Op die manier geven zij vorm aan hun christen zijn in een geseculariseerde, multiculturele en multireligieuze stad. Maar vooral laten zij zien geloof te hebben in de jeugd, in een stad met veel kinderen en jongeren, die lang niet allemaal even veel kansen hebben. Een aantal van deze projecten brengen wij in deze bundel in beeld. Wij waren er van onder de indruk en hopen, dat ook u daar enthousiast van raakt!

isbn 9789052637006 – 56 pagina’s –  prijs € 7,50

bestel

Tags:

Omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst

Geertje de Vries

Dit boek wil en handreiking bieden aan volwassenen die met kinderen in gesprek gaan over situaties van verlies en verdriet. De schrijfster richt zich vooral op leiding en vertellers (v/m) in kinderdienstgroepen. Maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld op de basisschool, kunnen de beschreven informatie en werkvormen van toepassing zijn. In het eerste deel van dit boek wordt achtergrondinformatie gegeven over kinderen en de manier waarop zij omgaan met rouw en verdriet. In het tweede deel worden praktische werkvormen beschreven en verhalen aangereikt.

isbn 9789052631318 – 88 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Drie kerstmusicals en een adventsproject

Joukje Wolthuizen en Gert van Helden

kerstIn Buitenpost, is langzamerhand de situatie gegroeid waar in de dienst op kerstmorgen ruim plaats wordt gemaakt voor de bijdrage van de kinderen. Zij mogen een grote rol spelen in de dienst, waarin wij de geboorte van het Kind vieren. We maken een kerstspel, dat in een kerstviering uitgevoerd kan worden door kinderen. Met verwijzing naar het materiaal wat u voor een adventsproject kunt gebruiken. Bij elk spel staat een uitleg, de rollen, de kleding, het nodige materiaal en decor e.d.

9789052638270 – 126 pagina’s – Prijs € 15.00

bestel

Tags: ,