Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

handvatten voor voorgangers, kerkenraadsleden en anderen die namens de kerk aandacht geven aan dertigers in de gemeente
Margje Kuijper

Aandacht voor dertigers A5 collage.inddDertigers staan in de aandacht. In allerlei opzichten. Ook in de kerk maar:
– Hoe krijg je contact met ze?
– Zien ze nog wel iets in de kerk als instituut?
– Hebben ze interesse voor geloof of spiritualiteit?
– Hoe staan ze tegenover hun geloofsbagage van huis uit?
– Wat heb je ze als kerk te bieden?
– Kun je als kerk iets van hen verwachten?
En wie weet wat zij de kerk te bieden hebben…
Op grond van haar ervaring als predikant in Rotterdam en Bunnik met deze leeftijdsgroep, schreef Margje Kuijper een boekje met praktische tips, ervaringen en voorbeelden. Leesproef
isbn 9789052638904 – 75 pag. – prijs € 8,00
bestellen

Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen

dr. Bas van den Berg
berg basOp veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. Dit veronderstelt wel dat leerkrachten basisonderwijs in staat zijn om op professionele wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen te begeleiden en te stimuleren.

isbn 9789052638997 – 404 pag. – prijs € 29.50

bestellen

Een hoopvol perspectief voor kinderen en opvoeders in moeilijke situaties

Janusz Korczak Stichting

In dit jubileum jaarboek, richten we onze aandacht op kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties. We ontmoeten kinderen in opvangcentra voor asielzoekers, straatkinderen, kinderen in de jeugdhulpverlening en in jeuddetentie. We lezen over de vele gevallen van kindermishandeling, over hoe rechten van kinderen nog steeds met voeten worden getreden. Uitgangspunt voor dit jaarboek was onze vraag hoe opvoeders en begeleiders jongeren, waarbij al zoveel is misgegaan, een uitzicht op een beter leven kunnen bieden. In de afscheidsbrief die Korczak de kinderen die het weeshuis verlieten meegaf, noemde hij het verlangen naar een beter leven het enige dat hij kon meegeven.

isbn 9789052636535 – 170 pag. – prijs € 17,50

bestel

Joke Bruinsma-de Beer en Geertje de Vries

Gids voor Advent

Dit dagboek gaat over contact. Kerst is misschien wel het belangrijkste contactmoment dat er is. Want met Kerst vieren christenen over de hele wereld dat God contact zoekt met mensen. Met Kerst zoeken mensen elkaar ook op. De verhalen in dit dagboek brengen je in contact met personages die in het Bijbelse kerstverhaal een rol spelen. Op andere dagen zetten we je aan het denken door beelden of teksten die iets met het thema contact te maken hebben. Je kunt ook zelf dingen doen. Er zijn lege pagina’s waarop je je eigen gedachten kunt schrijven of tekenen.

prijs € 4,50 – isbn 9789052638157

bestel

Tags:

Bijbel naverteld voor jonge (15-35 jaar) mensen

Hilde Algra e.a.

In ruim vijf jaar tijd hebben meer dat twintig auteurs gewerkt aan navertellingen van bijbelverhalen, die aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen van 15 tot 35 jaar. Navertellingen die deels spelen in bijbelse tijd, maar vanuit en ander perspectief (Exodus als dagboek van Mirjam, bv) en deels in een andere tijd (bv Handelingen anno 2002: Moord in de Buitendamse kerk). Het schrijfwerk, door theologisch geschoolde en ervaren in taalgebruik en omgang met jonge mensen, werd vervolgens kritisch doorgewerkt door de eindredacteuren Kees Posthumus, Willemien Wikkers en Dullyna van den Herik. Uiteindelijk heeft een klein redactie team tussen de bijbelboeken de verbindende toelichting van de gids Hanna geschreven. pdf

isbn 9789052639208 – 544 pagina’s – prijs € 10.00

bestel

Bezinningsboekje voor jongeren

Arjen Vaartjes, Jessica Deira, Lucas van Gils, Ruth Harms

Een bezinningsbundeltje. Voor elke week van het jaar een tekst. Voor de samenstelling heb ik drie jongeren gevraagd met me samen te werken. Het zijn studenten van de mbo-opleiding “Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening” te Utrecht. Zij zochten teksten op en schreven zelf ook. Aangevuld met citaten en wijsheden uit de wereldliteratuur. Teksten die je doen nadenken of die je prikkelen om er over door te praten. pdf

isbn 9789052638539 – 60 pagina’s – prijs € 7.50

bestel

Kleine en grote vragen van en voor tieners

Erik Renkema

Hoi, wat denk jijHoi, ik ben Anne en ik houd van veel vragen stellen. Kleine en grote vragen. Soms schrijf ik er een gedichtje over. In dit boekje wil ik een paar vragen aan jou laten lezen. Soms is het een gedachte, iets vreemds of iets grappigs. Van mijzelf of iets wat ik iemand hoor zeggen. Misschien lees jij iets van jezelf van terug. pdf

isbn 9789052638317 – 64 pagina’s – prijs € 7,50

bestellen