Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een hoopvol perspectief voor kinderen en opvoeders in moeilijke situaties

Janusz Korczak Stichting

In dit jubileum jaarboek, richten we onze aandacht op kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties. We ontmoeten kinderen in opvangcentra voor asielzoekers, straatkinderen, kinderen in de jeugdhulpverlening en in jeuddetentie. We lezen over de vele gevallen van kindermishandeling, over hoe rechten van kinderen nog steeds met voeten worden getreden. Uitgangspunt voor dit jaarboek was onze vraag hoe opvoeders en begeleiders jongeren, waarbij al zoveel is misgegaan, een uitzicht op een beter leven kunnen bieden. In de afscheidsbrief die Korczak de kinderen die het weeshuis verlieten meegaf, noemde hij het verlangen naar een beter leven het enige dat hij kon meegeven.

isbn 9789052636535 – 170 pag. – prijs € 17,50

bestel

Joke Bruinsma-de Beer en Geertje de Vries

Gids voor Advent

Dit dagboek gaat over contact. Kerst is misschien wel het belangrijkste contactmoment dat er is. Want met Kerst vieren christenen over de hele wereld dat God contact zoekt met mensen. Met Kerst zoeken mensen elkaar ook op. De verhalen in dit dagboek brengen je in contact met personages die in het Bijbelse kerstverhaal een rol spelen. Op andere dagen zetten we je aan het denken door beelden of teksten die iets met het thema contact te maken hebben. Je kunt ook zelf dingen doen. Er zijn lege pagina’s waarop je je eigen gedachten kunt schrijven of tekenen.

prijs € 4,50 – isbn 9789052638157

bestel

Tags:

Bijbel naverteld voor jonge (15-35 jaar) mensen

Hilde Algra e.a.

In ruim vijf jaar tijd hebben meer dat twintig auteurs gewerkt aan navertellingen van bijbelverhalen, die aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen van 15 tot 35 jaar. Navertellingen die deels spelen in bijbelse tijd, maar vanuit en ander perspectief (Exodus als dagboek van Mirjam, bv) en deels in een andere tijd (bv Handelingen anno 2002: Moord in de Buitendamse kerk). Het schrijfwerk, door theologisch geschoolde en ervaren in taalgebruik en omgang met jonge mensen, werd vervolgens kritisch doorgewerkt door de eindredacteuren Kees Posthumus, Willemien Wikkers en Dullyna van den Herik. Uiteindelijk heeft een klein redactie team tussen de bijbelboeken de verbindende toelichting van de gids Hanna geschreven. pdf

isbn 9789052639208 – 544 pagina’s – prijs € 10.00

bestel

Bezinningsboekje voor jongeren

Arjen Vaartjes, Jessica Deira, Lucas van Gils, Ruth Harms

Een bezinningsbundeltje. Voor elke week van het jaar een tekst. Voor de samenstelling heb ik drie jongeren gevraagd met me samen te werken. Het zijn studenten van de mbo-opleiding “Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening” te Utrecht. Zij zochten teksten op en schreven zelf ook. Aangevuld met citaten en wijsheden uit de wereldliteratuur. Teksten die je doen nadenken of die je prikkelen om er over door te praten. pdf

isbn 9789052638539 – 60 pagina’s – prijs € 7.50

bestel