Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

handvatten voor voorgangers, kerkenraadsleden en anderen die namens de kerk aandacht geven aan dertigers in de gemeente
Margje Kuijper

Aandacht voor dertigers A5 collage.inddDertigers staan in de aandacht. In allerlei opzichten. Ook in de kerk maar:
– Hoe krijg je contact met ze?
– Zien ze nog wel iets in de kerk als instituut?
– Hebben ze interesse voor geloof of spiritualiteit?
– Hoe staan ze tegenover hun geloofsbagage van huis uit?
– Wat heb je ze als kerk te bieden?
– Kun je als kerk iets van hen verwachten?
En wie weet wat zij de kerk te bieden hebben…
Op grond van haar ervaring als predikant in Rotterdam en Bunnik met deze leeftijdsgroep, schreef Margje Kuijper een boekje met praktische tips, ervaringen en voorbeelden. Leesproef
isbn 9789052638904 – 75 pag. – prijs € 8,00
bestellen

Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen

dr. Bas van den Berg
berg basOp veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. Dit veronderstelt wel dat leerkrachten basisonderwijs in staat zijn om op professionele wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling van hun leerlingen te begeleiden en te stimuleren.

isbn 9789052638997 – 404 pag. – prijs € 29.50

bestellen

Een hoopvol perspectief voor kinderen en opvoeders in moeilijke situaties

Janusz Korczak Stichting

In dit jubileum jaarboek, richten we onze aandacht op kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties. We ontmoeten kinderen in opvangcentra voor asielzoekers, straatkinderen, kinderen in de jeugdhulpverlening en in jeuddetentie. We lezen over de vele gevallen van kindermishandeling, over hoe rechten van kinderen nog steeds met voeten worden getreden. Uitgangspunt voor dit jaarboek was onze vraag hoe opvoeders en begeleiders jongeren, waarbij al zoveel is misgegaan, een uitzicht op een beter leven kunnen bieden. In de afscheidsbrief die Korczak de kinderen die het weeshuis verlieten meegaf, noemde hij het verlangen naar een beter leven het enige dat hij kon meegeven.

isbn 9789052636535 – 170 pag. – prijs € 17,50

bestel