Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

houten ster 1Houten kerstboomhanger ster
1 exemplaar € 1,50 bestellen
vanaf 10 exemplaren € 1,35 per stuk bestellen
vanaf 20 exemplaren € 1,20 per stuk bestellen
(exclusief portokosten)

houten engel 1Houten kerstboomhanger engel

1 exemplaar € 1,50 bestellen
vanaf 10 exemplaren € 1,35 per stuk bestellen
vanaf 20 exemplaren € 1,20 per stuk bestellen
(exclusief portokosten)

Werkschrift met materiaal, verhalen en werkvormen voor de eredienst en kindernevendienst. Bonnefooi sluit aan bij het oecumenisch leesrooster.

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een ‘groene’, duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten, zoals ook op www.kinderdienst.nl is aangegeven.

Verschijnt: 3x per jaar. Laatst verschenen: december 2018

Digitaal jaarabonnement: € 47.50 abonnement

Proefexemplaar boekvorm € 25.00 (excl. € 2,50 verzendkosten) bestel
Proefexemplaar digitaal 
€ 25.00 bestel

Omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst

Geertje de Vries

Dit boek wil en handreiking bieden aan volwassenen die met kinderen in gesprek gaan over situaties van verlies en verdriet. De schrijfster richt zich vooral op leiding en vertellers (v/m) in kinderdienstgroepen. Maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld op de basisschool, kunnen de beschreven informatie en werkvormen van toepassing zijn. In het eerste deel van dit boek wordt achtergrondinformatie gegeven over kinderen en de manier waarop zij omgaan met rouw en verdriet. In het tweede deel worden praktische werkvormen beschreven en verhalen aangereikt.

isbn 9789052631318 – 88 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Vieren met kinderen

Lise Midema, Anneke van Wijngaarden, Anna Zegwaard

Vieren met kinderen. Liturgiesuggesties voor vieringen met kinderen. Deze suggesties zijn te gebruiken in de reguliere kerkdiensten waarbij kinderen aanwezig zijn en wanneer je met de kinderen alleen bent in bijvoorbeeld de kinderdienst. Thuis zul je anders bidden dan met de hele gemeente (waar ook volwassenen zijn). In de kinderdienst zal de taal eenvoudiger kunnen zijn, omdat er dan geen ‘groten’ mee doen. Overigens is het opvallend dat de kinderen het spannend vinden als ze een plek krijgen in de wereld van de volwassenen.

isbn 9789052638782 – 56 pagina’s – prijs € 7,50

bestel

Rond bijbelverhalen

Hanneke de Jager

Strakbelijnde tekeningen bij bijbelverhalen, oorspronkelijk gemaakt voor de liturgie, maar ook heel goed bruikbaar in het kinderwerk

 

 

isbn 9789052632711 – 128 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Vormen om geloven te verbeelden

Hillie van der Weg

Dit boekje wil een handreiking zijn voor het werken met een viertafel. Elke beschrijving van een viertafel is slechts een voorbeeld. De schrijfster is vooral uitgegaan van de ouder-kind-relatie, hoewel een viertafel geschikt is voor meer dan alleen de thuissituatie. Overal waar mensen (samen) zijn die geïnspireerd willen worden door geloof, hoop en liefde, daar kan de viertafel een uitnodiging zijn om geloven opnieuw vorm te geven en te beleven.

isbn 9789052632582 – 104 pagina’s – prijs € 9,00

bestel

Werkvormen bij kinderbijbelverhalen

Willemien Wikkers

De Grote Verhalen worden nog steeds verteld, maar vaak was er de vraag: hoe kunnen we de verhalen op een creatieve manier verwerken? Dit praktische werkboek met werkvormen bij kinderbijbelverhalen wil een antwoord even op de vraag die in vele kerkgemeenten werd gesteld. Door het bijeenbrengen van de werkvormen in dit boek, hoopt het RDC Gelderland een wezenlijke bijdrage te leveren aan het onschatbare belang van geloofsvorming in de gemeente.

isbn 9789052632773 – 96 pagina’s – prijs € 9,00

bestel