Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder
Herman Verbeek

In deze bundel zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema’s in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan.
De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van hun muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, meestal door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt. pdf

isbn 9789052634487 – pag. 268 – prijs € 25,00 bestellen

Gebedenpoëzie
Irene Kool

Omslag Stille Stem B.inddIn de intimiteit van het bidden, wat ik met een penseelstreek maar even noem ‘spreken met de Onzienlijke’, keren biddende mensen in hun ‘binnenste kamer’, hun diepste ik. Daar waar God in ons woont, daar juist vinden ze de woorden voor de emoties die hen op dat moment raken. pdf

isbn 9789052639475  – 74 pag. – prijs € 8,50
bestel

Iedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit: Woord op Zondag 9.00 – 9.30 uur. Frequentie: 1116AM.

VonkemanVoor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Het laatst verschenen boekje is van: Marianne Vonkeman

In de serie Pasen, anders bekeken laten we ons onderwijzen door iconen de pinksterbeweging, de mystiek en door moderne popsongs. Ze hebben allemaal hun eigen wijsheid als het gaat over dood, leven en de liefde.
prijs € 9,00 (incl. porto) bestel
een jaarabonnement (12 delen)  kost € 75,00 bestel

 alle boekjes

Tien preken van G.H. ter Schegget

zoet is het lichtOp 9 november 2001 overleed Prof. dr. G.H. ter Schegget, emeritus-hoogleraar christelijke ethiek namens de Nederlands Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op 16 april 2015 wordt in het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit zijn archief gepresenteerd, dat door Greetje Witte-Rang is geordend en gedocumenteerd. In het archief bevindt zich naast heel veel materiaal dat samenhangt met de vele publicaties die Bert ter Schegget in zijn leven heeft geschreven, een grote hoeveelheid preken en toespraken van zijn hand. Tien niet eerder gepubliceerde preken uit de laatste zes jaar van zijn leven worden u in deze bundel aangeboden. Wij hopen dat ie opnieuw de herinnering oproepen aan Bert ter Schegget als bevlogen spreken en zorgvuldige uitlegger van de Schrift. Leesproef

isbn 9789052638386  – 74 pag. – prijs € 9.00

bestellen

HagoortAnnemarie Hagoort

Op verschillende momenten per jaar worden overledenen herdacht. Verzorgingscentra, verpleeghuizen, uitvaartorganisaties en hospices nodigen met regelmaat nabestaanden hier voor uit. De kerk gedenkt haar overledenen op Allerheiligen of op de laatste zondag van het liturgisch jaar. In deze brochure wordt een handreiking geboden om dit gedenken een plaats te geven in het geheel van de kerkdienst. Een pastorale brief, symbolen, creatieve verwerkingen, kinderverhalen en gebeden volgen het thema van de lezingen. In het licht van gedenken, handreiking voor diensten met gedenken.
isbn 9789052639734 – 55 pag. –  prijs € 7,95

bestellen

verhalen, rituelen en meditaties

Barbara Leijnse, Rita Hoeve

vierenderwijsIn vierenderwijs staan proeven van vieringen bedoeld voor mensen die aan de slag willen met andere dan traditionele vormen van vieren en op zoek zijn naar eigentijdse vormen en taal. Ook is het voor hen die zelf vorm willen geven aan momenten van bezinning. Er zijn talloze teksten, liederen, gebeden, rituelen en meditaties in te vinden die nieuwe spiritualiteit oproepen

isbn 9789052633152 – 120 pag. – prijs € 11.50

bestellen

Tags:

Werkschrift met materiaal, verhalen en werkvormen voor de eredienst en kindernevendienst. Bonnefooi sluit aan bij het oecumenisch leesrooster.

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een ‘groene’, duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten, zoals ook op www.kinderdienst.nl is aangegeven.

Verschijnt: 3x per jaar. Laatst verschenen: december 2018

Digitaal jaarabonnement: € 47.50 abonnement

Proefexemplaar boekvorm € 25.00 (excl. € 2,50 verzendkosten) bestel
Proefexemplaar digitaal 
€ 25.00 bestel

In samenspraak met ruim 200 gemeenten heeft Geert Tromp een liedbundel samengesteld voor kinderen en jongeren om gebruikt te worden naast het liedboek.

Geert Tromp
Narratio - Geroepen om te zingenDe bundel bevat ruim 255 liederen met tekst en melodie. Plaatselijke kerken gaven op welke liederen ze in zo’n uitgave zouden willen hebben en zo is een wensenlijst ontstaan die de basis vormde bij de samenstelling van deze bundel. Achterin het liedboek boek is een extra hoofdstuk opgenomen met liederen ‘voor jong en oud’, voornamelijk uit de Johannes de Heer-traditie.
Liedboek groot
prijs € 9,00 – isbn 978 90 5263 024 0
Liedboek klein (vanaf 10 ex.)
prijs € 3,75 – isbn 978 90 5263 024 3
Geroepen om te zingen
is ook beschikbaar voor mensen met een leesbeperking, hier kunt u bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden deze uitgave in braille bestellen.
Werkboek Ruim 220 liedjes uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’ voorzien van orgel- en pianobegeleiding.
isbn 9789052630557 – prijs € 63,00

Bestel

Liederen uit de bundels om te vieren met kinderen en jongeren nu op CD.

Narratio - Geroepen om te zingen
CD 1 met ondermeer: Geroepen om te zingen; Op de drempel; Om uw wereld, mensen dieren; Jij kindje; lied bij de doop; Van God is de aarde; Een land om van te dromen; Wij leggen onze gaven; Wij worden genodigd aan tafel te gaan; Van de vrede blijf je dromen.

 

 

CD 3 met ondermeer: Lied van het feest; waarom leven met woest geweld; Kind wij dragen jou op handen; U spreekt tot ons; Lied van het geloof; Lied van dromen en vergezichten; Aan het einde van de dag.

28 tracks – Prijs € 15,50 

Bestel

Oratorium voor de veertigdagentijd en Pasen.

Tekst: Marijke de Bruijne
Muziek: Anneke Plieger – van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

Als de graankorrel - Marijke de Bruijne - NarratioEen muziekwerk met speciale delen voor de veertigdagentijd, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Voor gemeenten die op geïnspireerde wijze de Veertigdagentijd tot en met Pasen willen vieren. Kan door iedere cantorij/ koor worden ingestudeerd en met de gemeente worden uitgevoerd.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Koorboek
prijs € 5,00 per stuk
vanaf 5 stuks € 3,00 per stuk 
isbn 9789052631530
Partituur (ringband)
isbn 9789052631530 prijs € 13,50
CD met tekstboekje € 18,00
Bestel