Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Mediteren met Thomas á Kempis
Hans Tissink

Moderne Devotie is een unieke Hervormingsbeweging geweest, met grote invloed in de Lage Landen. Nuchteren mystiek, affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor bijvoorbeeld Vincent van Gogh , Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Hans Tissink pioniert in Zwolle met hulp van deze spirituele beweging In dit boekje de opzet voor een 10 tal meditatie avonden, waarvoor Tissink regels van Thomas á Kempis hertaalde als leidraad voor de bijeenkomsten die worden afgesloten met een korte viering. pdf

isbn 9789052634517 – 39 pag. – prijs €7,50

bestellen

Tags:

Meditatie en bezinning op je geestelijke weg
Corinne Groenendijk

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans?  Ze kwam tot de ontdekking dat mensen vóór haar hun zoektocht beschrijven als geestelijke weg. Novicemeesters en coaches beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan. Ze vertellen wat hun helpt en wat de valkuilen zijn. In dit boekje worden de klassieke vijf stappen op de geestelijke weg beschreven en de auteur heeft er een eigentijdse stap aan toegevoegd. De brochure wordt uitgebracht door Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Corinne Groenendijk is predikant in Krimpen aan de IJssel en bestuurslid van Vacare. pdf
Handleiding bij de brochure Afstemmen op de Eeuwige
isbn 9789052634562 – 39 pag. – prijs €7,50 bestellen

Suggesties voor meditatieve bezinning ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie
Kick Bras, Alberte van Ess en Niels Gillebaard

Bras EssTer gelegenheid van de herdenking van 500 jaar Reformatie biedt Vacare hier materiaal aan voor meditatieve bezinning rond 5 centrale thema’s van de Reformatie. Na een inleiding volgt er telkens een beeldmeditatie en een tekst van Luther of Calvijn waarover men kan mediteren. Tenslotte volgt er nog een gebed en een lied. Ook worden er suggesties gedaan voor lezingen en liederen in meditatieve vieringen. Dit boekje kan persoonlijk gebruikt worden, maar ook in meditatiegroepen, bij leerhuisavonden en in meditatieve vieringen. pdf

isbn 9789052634586 – 31 pag. –  prijs € 7,50

bestellen

Piet van Die

DieGeloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. We hollen van het een naar het ander. Ondertussen raken we buiten adem en verlangen naar rust en eenvoud. ‘Aandacht leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven. pdf

isbn 9789052634753 – 98 pag. – prijs € 12,50
bestellen

prikkels vanuit bijbelverhalen
Jan C. den Hertog

HertogToekomen aan echt leven, daarover gaat het in dit boekje. En dat men het leven zou kunnen zien als een reis waarop men steeds dichter bij deze bestemming komt. Het boekje bevat voordrachten die uitgesproken werden tijdens kerkdiensten. Daarom willen de teksten niet letterlijk gelezen worden, maar zoals je gedichten leest: tussen de regels door op zoek naar het eigenlijke. De teksten blijken geschikt voor groepsmeditatie door close reading. Maar ze lenen zich ook goed voor persoonlijke meditatie. pdf

isbn 9789052639468 – 112 pag. – prijs € 12.50
bestellen

Een meditatiegids bij “Zaden van Contemplatie’

Omslag Merton webDit boekje verschijnt ter gelegenheid van het feit dat Thomas Merton honderd jaar geleden, op 31 januari 1915, werd geboren. Er zal aan dit feit in Nederland en België op verschillende wijzen aandacht worden besteed. Zo zal het beroemde boek van Merton, New seeds of contemplation, in Nederlandse vertaling verschijnen onder de titel Zaden van Contemplatie. Dit boekje is een gids om het bovenvermelde boek van Merton meditatief zich eigen te maken. Het is zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor gebruik in groepen. Een boekje met 8 meditaties rond thema’s van Merton . Leesproef

isbn 9789052634609 – 39 pag. – prijs € 6.50

bestellen

Een spirituele ontdekkingsreis door het jaar

Jeroen Jeroense en Carel van Gestel

Dit boek bevat 52 meditatieve teksten, die even zovele foto’s als bron van inspiratie hebben. Samen vormen ze een spirituele reis door de seizoenen, met voor elke week een tekst. Dit ‘getijdenboek’ wil helpen het bijzondere in het gewone te zien. Door de foto’s van alledaagse dingen wordt je uitgedaagd om je te verwonderen over het modale. De woorden die de foto’s begeleiden willen daarbij helpen. Open boek is niet alleen bedoeld voor persoonlijke meditatie, maar ook voor gebruik in bijeenkomsten en vergaderingen. Een verrassend en inspirerend boek!

isbn 9789052639635 – 111 pag.- prijs € 9.00

bestel

Spirituele levenskunst

Kick Bras

IngaanLichtvoetig en ernstig je weg gaan. Je laten raken door wat je wedervaart. Visionair leren waarnemen. Leren omgaan met lijden en kwaad. De stilte cultiveren. Omgevormd worden in licht. En daarbij je laten voeden door de levenskunst van Jezus die zichzelf vergeleek met een herder die zijn schapen doen ingaan en uitgaan, zodat zij leven vinden en overvloed. Dat is spirituele levenskunst

isbn 9789052638072 – Prijs: € 7.50

bestellen

Omzien naar je levensverhaal met Ignatius

Jan van Deenen

stroom van levenStroom van Leven, omzien naar eigen levensverhaal met Ignatius van Loyola. Herinneringen zijn als foto’s in een album. Kijk aandachtig naar je herinneringen. Je herleeft de vreugde van dat moment. Maar dikwijls ook ervaar je weemoed en verdriet. Bij nadere reflectie merk je dat alles wordt opgenomen door de stroom van leven. Telkens weer. Zo word je levenswijs. De Spaanse Ignatius van Loyola leerde dat regelmatige reflectie ons helpt om op het spoor te komen van Mysterie in eigen leven. Zo krijgen we zin en vertrouwen voor de weg die we gaan. Belangrijke en alledaagse herinneringen passeren in dit boek de revue. Telkens volgen praktische suggesties om deze methode toe te passen. Bij het boek hoort een cd met meditatieoefeningen, samengesteld door Petra den Dulk.

isbn 9789052638126- prijs € 17,50

bestellen

Tags:

Een bevrijdende levenskunst

Kick Bras

vacareKick Bras bespreekt in 41 korte hoofdstukken de weg naar deze vrijheid. Hij benadert deze thematiek vanuit de invalshoek van meditatief leven. Meditatief leven betekent dat je de weg naar de vrijheid vindt door aandachtig te leven. En door momenten van bezinning, meditatie en gebed een vaste plek in je leven te geven. Om meditatief leven te bevorderen heeft hij samen met anderen in 2009 Vacare als platform opgericht. Het is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ieder die christelijke vormen van meditatie en meditatief leven zoekt is welkom om mee te doen. Dit boek is geschreven in een taal die velen zal kunnen aanspreken. Het is het meest persoonlijke boek dat Kick Bras tot nu toe schreef

isbn 9789052634845 – Prijs: € 17.50

bestellen