Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Mensen van goeden wil – vroeger en nu
Albert Ploeger

ploeger 1Laten we iets moois van de toekomst maken. Dat is het motto van dit boek. Maak zoveel mogelijk van dit leven, voor jezelf en voor de ander, zodat je al tijdens je leven het gevoel hebt dat je bestaan betekenis had en je op het eind van je leven ook de neergang en de dood positief kunt aanvaarden omdat je leven voltooid is.
pdf

isbn 9789052633039 prijs € 25.00

bestellen

Over het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen in het primair onderwijs.

drs. Tom Schoemaker

Tijdens de verzuiling hoorden kinderen op hun school hetzelfde als zondags vanaf de preekstoel en door de week op de jongelingenvereniging of thuis. Met het afbrokkelen van de zuilen was het met deze eenheid van inhoud gedaan. Momenteel gaat nog geen 10% van de kinderen naar de kerk terwijl 60% van alle kinderen wel naar het bijzonder onderwijs gaat. Een heel gemengde groep wordt daarmee op school, levensbeschouwelijk begeleid. Maar zondags niet.

Iedereen in het p.-c. onderwijs weet dat, maar rond de vraag hoe hiermee om te gaan, heerst verwarring en verlegenheid. Pabo Arnhem wil graag een bijdrage leveren aan het opnieuw doordenken van het p.-c. onderwijs. Stond eerst de traditie centraal, nu willen we het kind en de ontwikkeling van zijn levensbeschouwelijke identiteit centraal stellen.

isbn 978 90 526 3800 3 – prijs € 14.50

Bestel

Narratio publiceert in samenwerking met de Vereniging voor Theologie en Maatschappij (VTM) een serie portretten van belangrijke personen uit de kerkgeschiedenis.

Een stap verder dan de kerk – Leven en werk van Dietrich Bonhoeffer
Wilken Veen

 Een heel andere God – Het levenswerk van Karl Barth
Dick Boer

 Voortgestuwd in de tijd – De intenties van Catharina J.M. Halkes
Siet Delhaas

 Om de kracht van het weerwoord – De voortdurende actualiteit van K.H. Miskotte
Willem van der Meiden

Een stem uit de kathedraal – De keuze van Oscar Romero
Yosé Höhne-Sparborth

De zachtmoedige revolutie – Van G.H. ter Schegget
Dr. Wilken Veen

Meer informatie en bestellen

Ook voor proefschriften geldt dat de inhoud aan moet sluiten bij de visie van Narratio. Kijk vooral eens bij de proefschriften om een idee te krijgen van wat al is verschenen.

Bij Narratio maken we voor proefschriften graag gebruik van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van publicatie, namelijk printen in plaats van (het veel duurdere) drukken. Bij printen bent u niet gebonden aan een hoge oplage en zit u niet met stapels dozen op zolder, of kosten voor opslag. En er kunnen eenvoudig exemplaren worden bijgemaakt.

Kinderen zijn al mensen

Wij hechten in onze samenleving sterk aan actieve betrokkenheid van burgers. Maar ook aan kritische burgers die mondig voor hun ideeën opkomen. Maar deze bereidheid tot actieve participatie komt niet uit de lucht vallen.

Janusz Korczak Stichting

Kinderen en jongeren moeten vanaf het begin in een omgeving opgroeien waarin ze ervaringen kunnen opdoen in actief meedoen. ‘Democratie moet je niet leren, democratie moet je doen’. Het Korczak Jaarboek 2010, ‘Kinderen zijn al burgers’, neemt ons mee op een zoektocht naar de betekenis van actieve deelname van kinderen aan de gemeenschap waarin ze leven. Het gaat om begrippen als zelfstandigheid, autonomie, zelfbepaling en vrijheid.

isbn 9789052635385 – prijs € 17.50

Bestel

Op deze website staan onze meest recente en actuele uitgaven. Ga voor een volledig overzicht van verschenen titels naar de Narratio webwinkel. Hier zoekt u snel en eenvoudig in ons hele aanbod op titel, auteur, isb-nummer of trefwoord. Ook vindt u hier onze aanbiedingen.