Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Het veelbewogen leven van zuster Jeannette van Paassen
Map de Koning-Valk

Koning“Vijf en twee” is de biografie over het veelbewogen leven van franciscanes Zr. Jeannette van Paassen (1936).
De auteur trekt twee jaar met haar op en schrijft op autobiografische wijze dit verhaal. Het speelt zich af in klooster Alverna in Aerdenhout en in het verre Indonesië. Dit boek gaat over hoop, geloof en liefde in het licht van het thema ‘Leven en Dood’. Het geeft een inkijk in het leven van een religieuze, die dag en nacht bezig is om haar roeping te volgen.

isbn 9789052634548 – 296 pag. – prijs € 20,00

bestellen

Een pleidooi voor zachtmoedigheid
Hans Pasveer

Omslag Kwetsbaar bestaan klHet boek gaat uit van het feit dat wij mensen kwetsbare wezens zijn. Dat hoeft weinig betoog. In plaats van daarover uitvoerig uit te weiden vraagt de auteur zich af of daarin berust moet worden of dat wij mogelijkheden hebben om dit gegeven niet maar als voldongen feit te aanvaarden maar er ook in positieve richting iets mee te ondernemen.
Met de schrijfster Brené Brown is hij van mening dat kwetsbaarheid tot een bron van kracht kan worden, op voorwaarde dat de kwetsbare mens zijn kwetsbaarheid durft te aanvaarden en te tonen. In veel gevallen wordt hij echter belemmerd door (faal)angst of schaamte en vreest hij voor afwijzing. Dat kan maken dat hij zijn kwetsbaarheid compenseert door stoer gedrag daartoe aangespoord vanwege de negatieve waardering van kwetsbaarheid in onze op presteren en excelleren gerichte westerse samenleving. pdf

isbn 9789052638607 – 64 pag. – prijs € 12.50

bestellen

 

Tags:

Henk Groenewegen

Groenewegen DomineeIn DOMINEE, ach God beschrijft de auteur zijn ervaringen als predikant vanaf de tijd van provo en flowerpower tot de eeuwwisseling. Hij schreef het voor mensen die ook God hadden zien verdwijnen uit hun leven en daar behalve opgelucht toch niet blij mee waren. Vanaf zijn eerste gemeente, een dorp in de provincie tot aan zijn laatste standplaats in de Randstad beschrijft hij zijn verwachting en zijn verbeelding en hoop dat er iets van God zal zijn, in het werk dat hij doet zowel als in de gemeente waarin hij werkt.

Waar voor gemeenteleden en collega’s de kerk vanzelfsprekend leek stelde hij vragen. ‘Wat denk je over jezelf, het leven, God?’ Vragen die hij ook voortdurend aan zichzelf stelt. Anekdotisch, met ironie en zelfspot neemt deze denker ons mee in zijn herinneringen. pdf

9789052634708 – 150 pag. – prijs € 17,50

bestellen

Piet van Die

DieGeloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. We hollen van het een naar het ander. Ondertussen raken we buiten adem en verlangen naar rust en eenvoud. ‘Aandacht leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven. pdf

isbn 9789052634753 – 98 pag. – prijs € 12,50
bestellen

Gebedenpoëzie
Irene Kool

Omslag Stille Stem B.inddIn de intimiteit van het bidden, wat ik met een penseelstreek maar even noem ‘spreken met de Onzienlijke’, keren biddende mensen in hun ‘binnenste kamer’, hun diepste ik. Daar waar God in ons woont, daar juist vinden ze de woorden voor de emoties die hen op dat moment raken. pdf

isbn 9789052639475  – 74 pag. – prijs € 8,50
bestel

Geestelijk zorg bieden aan dementerende leden van de geloofsgemeenschap
Annemarie Roding-Schilt

RodingDit boekje is bestemd voor iedereen die zich in gemeente of parochie bezighoudt met de pastorale zorg. Niet alleen voor ‘kerkelijke professionals’ en ambtsdragers, maar ook voor betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel voor hun naasten inzetten. Natuurlijk is het boekje ook ondersteunend voor hen die in hun persoonlijke omgeving zorgen voor iemand die lijdt aan dementie. De Dementie-vriendelijke kerk is vooral een praktisch boekje, met tips, aanwijzingen en voorbeelden. Geschikt om individueel te lezen, maar ook als ondersteuning bij een training of workshop. Leesproef

isbn 9789052638959 – 84 pag. –  prijs € 10,00

bestellen

handvatten voor voorgangers, kerkenraadsleden en anderen die namens de kerk aandacht geven aan dertigers in de gemeente
Margje Kuijper

Aandacht voor dertigers A5 collage.inddDertigers staan in de aandacht. In allerlei opzichten. Ook in de kerk maar:
– Hoe krijg je contact met ze?
– Zien ze nog wel iets in de kerk als instituut?
– Hebben ze interesse voor geloof of spiritualiteit?
– Hoe staan ze tegenover hun geloofsbagage van huis uit?
– Wat heb je ze als kerk te bieden?
– Kun je als kerk iets van hen verwachten?
En wie weet wat zij de kerk te bieden hebben…
Op grond van haar ervaring als predikant in Rotterdam en Bunnik met deze leeftijdsgroep, schreef Margje Kuijper een boekje met praktische tips, ervaringen en voorbeelden. Leesproef
isbn 9789052638904 – 75 pag. – prijs € 8,00
bestellen

in contact met mensen met een verstandelijke beperking

Elske Cazemier

CazemierElske Cazemier werkt als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking. Met vallen en opstaan ontdekt zij wie de mensen zijn met wie ze optrekt en wat zij voor haar betekenen. Het contact met hen brengt haar ook een nieuwe kijk op zichzelf en op de inhoud van haar werk. Op een heel nieuwe manier ervaart zij wat het betekent om te leven.

isbn 9789052634784 – prijs € 17,50 – 166 pag.

bestellen

Tags:

Gebeden uit het pastoraat

Annemarie Hagoort

HagoortIn de ronding van het leven, zo leeft een mens. Vreugde en verdriet draaien om elkaar heen. In het pastorale bezoekwerk kun je van alles tegenkomen: blijdschap en boosheid, pijn en verdriet, levensvragen, dankbaarheid en verwondering. Wat de door mij bezochte mensen bezighield, heb ik verwoord in gebeden. Hun verzuchtingen en hun verwondering komen samen in het gebed: ‘Leef met mij mee’.

 

 

isbn 9789052638973 – 84 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Doordenken op contextueel pastoraat

Hanneke Meulink-Korf

meulink‘Opnieuw aangesproken’ bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. In haar thematische bijdragen verbindt zij de familietherapeutische benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy, de dialogische optiek van Martin Buber en het ethische denken van Emmanuel Levinas met het oog op het pastoraat. Zo bieden deze teksten bezinning op ´contextueel pastoraat´ de visie, houding en werkwijze die georiënteerd zijn op het ethische moment in menselijke relaties. Dit boek geeft een verfrissende kijk op hoe de contextuele begrippen zich in de loop der jaren met het oog op het pastoraat hebben verdiept.

isbn 9789052634814 – 285 pag. – prijs € 20,00

bestellen

Tags: