Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Een gevalstudie over morele opvoeding en bronnen van waarden bij leerkrachten in het katholieke basisonderwijs
Tanja van Leeuwen

LeeuwenVanaf de totstandkoming van het bijzonder onderwijs in de huidige vorm in de negentiende eeuw, was het een belangrijke taak van het katholiek primair onderwijs om kinderen in te leiden in de katholieke gemeenschap en het kerkelijk leven.
Katholieke kinderen moesten worden opgevoed tot kerkbetrokken gelovigen. Katholiek scholen hebben tegenwoordig echter een open aannamebeleid, waardoor zij nu ook bezocht worden door leerlingen die niet katholiek zijn. Bovendien zijn er ook leerkrachten op de katholieke scholen werkzaam die niet in de katholieke traditie zijn ingeleid.
Tanja van Leeuwen onderzocht, tegen de achtergrond van ontkerkelijking en een veranderde relatie tussen school en Kerk, uit welke bronnen van waarden leerkrachten putten bij het willen overdragen van (eigentijdse) deugden aan hun leerlingen. pdf

isbn 9789052633022 – 284 pag. –  prijs € 29.50 bestellen

Een bijdrage aan de theologie van genade vanuit ervaringen van katholieke vrouwen

Trees Versteegen

In de afgelopen halve eeuw is de katholieke genadetheologie sterk veranderd. ‘Genade’ veranderde van een bovenwereldlijk begrip naar een te ervaren werkelijkheid. De ervaringen van vrouwen ontbreken echter in die theologie. De studie ‘Geleefde genade’ onderzoekt allereerst de belangrijkste aspecten van de genadetheologie. Daarna worden de genade-ervaringen van katholieke vrouwen onderzocht. Deze worden ter sprake gebracht vanuit een specifiek domein, het dagelijks leven. Dit laat het leven van deze vrouwen concreet zien. Het blijkt dat de vrouwen in deze studie andere accenten leggen dan de moderne academische theologie.  Met deze studie wil de auteur een theologische bijdrage leveren aan een moderne genadetheologie vanuit de genade-ervaringen van vrouwen.

Isbn 9789052639345 – 314 pag. – prijs € 27.50

bestel