Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Met illustraties en kopij voor kerkbladredacties. Voor verfraaiing en aanvulling van de eigen kopij, zonder problemen met auteursrechten.


– Kleurrijke feesten en gedenkdagen;
– Brood daar zit wat in;
– Kleurrijk samen leven;
– Foto van de maand;
– Humor;

 

 Verschijnt: 12 x per jaar.
Laatst verschenen: januari 2019
Jaarabonnement: digitaal € 75,00. bestel
Los nummer digitaal: € 6,25.
Bestel.