Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Kwartaalblad met illustraties en kopij voor kerkbladredacties. Voor verfraaiing en aanvulling van de eigen kopij, zonder problemen met auteursrechten.

RedactieService bestaat uit een tijdschrift en een CD-rom met digitale versies van de teksten en tekeningen.
– Ziekte van Parkinson;
– Van verzoening en zondebokken;
– Bloggen;
– Heilige van de maand;
– Humor;
– Boekbesprekingen.

 

 Verschijnt: 4x per jaar.
Laatst verschenen:juli/augustus/september 2018
Jaarabonnement: tijdschrift + CD-rom € 95,00. bestel
Los nummer: € 25,00.
Bestel.