Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Heleen Pasma & Annemarie Hagoort

Jemima, dochter van Job, vertelt op ontroerende wijze over het leven van haar vader vóór en na de grote slagen. Ze tekent haar vader met liefde en zorgzaamheid voor zijn kinderen. Ze vertelt over de worsteling met zijn vrienden, de pijn van het leven en de bestaande ideeën over God.
Aandachtig luisteren naar het levensverhaal van wie met slagen en zorgen te kampen heeft, in welke levensfase dan ook, kan troost bieden. Daar kan Job ons eigen leven raken, op misschien pijnlijke maar ook verrassend helende wijze.
Het boek Jemima, dochter van Job, bestaat uit twee gedeelten:
Het verhaal door Heleen Pasma en Gedichten, gebeden en gespreksvragen door Annemarie Hagoort.  PDF

isbn 9789052634524 – 88 pag. – € 9,00

bestellen

Messiaans Geloven
Roel Pomp

Omslag Op de Uitkijk B.inddIn dit boek gaat het over de vraag, hoe het uit te houden in barre, onzekere tijden.
Een vraag zo oud als de mensheid. Roel Pomp vertelt de levensgeschiedenissen van Bijbelse mensen die in hun tijd ook met deze vragen leefden. In de verhalen van Abel tot en met Jezus vonden zij de moed om overeind te blijven, in een vertrouwende hopeloosheid zei Luther.
Zo vertelt Pomp de verhalen opnieuw. Geen proza, geen gedichten, maar iets daar tussen in. Je moet ze eigenlijk aan elkaar voorlezen zegt Kick Bras in zijn voorwoord. pdf

isbn 9789052639437 – 138 pag – prijs € 15,00 bestellen

andere bronnen, nieuwe inzichten
Gerard de Haas

HaasGerard de Haas brengt de persoon Jezus op een bijzondere manier tot leven. Dank zij Europees en Amerikaans bronnenonderzoek is tegenwoordig veel meer bekend over de religieuze en culturele stromingen in het begin van onze jaartelling en de herkomst ervan. De auteur gebruikt de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek om nieuwe verbanden te leggen met de Oud-Europese en de Indo-Europese beschaving. Dit opent verrassende perspectieven, niet alleen op de ‘bijbelse geschiedenis’, maar ook op de op het christendom geënte westerse beschaving.
De Haas verstaat zijn vak als bijbels theoloog en gaat behoedzaam te werk. Hoewel hij nieuwe inzichten opspoort en aan de lezer voorlegt, is hij nergens provocerend. Integendeel, lezing van dit boek nodigt de ‘gelovige’ lezer uit tot nadenken en biedt interessante stof voor lezers die geen kerkelijke achtergrond hebben. Leesproef
isbn 9789052634593 – 82 pag.  prijs € 10,00
bestellen

Korte verhalen als kleuren van de regenboog
Corry Nicolay

NicolaySinds 1980 werkt Corry Nicolay samen met moslims, joden, hindoes en andere gelovigen. Eerst als taaldocente, later als beleidsfunctionaris Minderhedenbeleid. Samen met de diverse groepen heeft ze een Beleidsnota geschreven: ‘Integratie, een zaak van iedereen’.
Onze kinderen groeien op in een kleurrijke Nederlandse samenleving. Er groeien vriendschappen tussen mensen, tussen bren, collega’s en jongeren op school, die vanuit verschillende godsdiensten en culturen leven. Kleurrijke en interreligieuze vriendschappen en relaties bloeien steeds vaker op. Door de vriendschap met Moslims is de auteur theologie gaan studeren en dominee geworden, voor de PKN predikant interreligieuze communicatie. Hierdoor staat ze midden in de opbouw van onze kleurrijke multiculturele en multireligieuze samenleving. Via haar website ontstaat contant met kleurrijke stellen voor een interreligieuze huwelijksviering of ze wordt gevraagd voor een interreligieus ritueel of een inleiding. Leesproef

isbn 9789052638942 – 50 pag. – prijs € 7.50
bestellen

Een teken van hoop

Johan Feitsma

FeitsmaWaarom is dit een goed boek om te lezen, vooral voor degenen die meer willen weten over de Palestijnse maatschappij onder bezitting?

Het boek is toegankelijk. Het vereist weinig of geen voorkennis. Het verhaal leest vlot, ook al vanwege de spannende moment die de schrijver tegen wil en dank moest ondergaan. Zo bevond Johan zich vlakbij de plek waar de Palestijnse ingezetenen van een auto door een Israëlisch luchtaanval werden gedood. Als lezer word je meegenomen niet alleen in wat hij meemaakte maar ook in zijn zich ontwikkelde begrip van de algehele situatie.

isbn 9789052633992 – 144 pag. –  prijs € 15,00

bestellen

Tags:

Palestijnse verhalen op de Muur van Bethlehem

Marijke Egelie-Smulders, Wil van de Meeberg en Iris Wevers

Zestig verhalen zijn vertaald en met de bijbehorende posters verzameld in deze bundel. Een krachtig, creatief en geweldloos protest tegen alles wat de muur oproept. In de bundel is werkmateriaal opgenomen om in een groep mee aan de slag te gaan.

isbn 9789052631899- 143 pag. – prijs 12.50

 

bestellen

brieven aan een Ander

Harmen Elisa Brandsma

Dit is een uitzonderlijk boek: geschreven in en over uitzonderlijke omstandigheden door een uitzonderlijk persoon, namelijk een theoloog en theatermaker. Hij besloot te gaan naar Noord-Ierland, een land, dat sinds mensenheugenis verwikkeld was/is geraakt in een ‘onoplosbaar conflict’. Hij voelde zich ‘geroepen’ te kijken of hij een aandeel zou kunnen leveren, hoe bescheiden ook, op het gebied van verwerking, herstel of zelfs zoiets hoogdravends als verzoening, met gebruikmaking van zijn vaardigheden als theatermaker en predikant.

isbn 9789052638898 – 190 pag. – prijs € 17,50

bestel

Onverwachte ontmoetingen

Heleen Pasma

klankkastAls je de Schriften leest en mediteert, kan het zijn dat één zin je zo raakt dat je er lang op kan teren, wel “meer dan veertig dagen” …. Uit die rijkdom van de Schriften zijn de teksten in deze bundel ontstaan. Als teerkost voor onderweg, als dagelijks manna, gevonden door lezen en herlezen. Het lezen van de bijbel kan niet zonder doe klankkast van de joodse traditie, waarin ook de evangelieverhalen en andere geschriften in het Nieuwe Testament zijn ontstaan. Door de woorden en verhalen uit de bijbel te laten bezinken “zoals de regen neerdaalt”, zijn ze in vrije, soms speelse, vorm teruggekeerd en op papier gezet. Zo worden de Bijbelse figuren even in een ander licht gezet…. en ontstond deze bundel met 32 korte verhalen en gedichten

isbn 9789052637983 – Prijs: € 12.50

bestellen

 

Tags:

20 predikantsvrouwen in de 20e eeuw

Martha Beuckens-Vries

Dit boek gaat over vrouwen van dominees in de twintigste eeuw. Domineesvrouwen waren in de eerste helft van de twintigste eeuw actief in de gemeente van hun echtgenoot. Zij betekenden veel voor de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd leefden ze vaak in de schaduw van hun man, de dominee. In dit boek worden twintig predikantsvrouwen uit de hele twintigste eeuw uit de schaduw in het licht gezet. We zien hen in de tijd waarin ze leefden. De emancipatie van vrouwen en de afnemende invloed van de kerk veranderden de samenleving ingrijpend

isbn 9789052638393  –  136 pag. – prijs € 12.50

bestel 

Tags:

Jan Wagenvoort

Dit is een boek over eigentijds geloven in beweging. Géén boek van ‘kaft tot kaft’ . De verhalen in de bijbel zijn veelal metaforisch te duiden. Ze geven je een ruimere blik waardoor je leven en je geloof meer diepgang krijgen. Wat heb je aan eenmalige wonderen? Aan de hand van een persoonlijk levensverhaal van nu brengt Jan Wagenvoort de bijbel terug naar de originele kern. Hij is in staat jou de ‘sleutel’ aan te reiken die hij altijd heeft gebruikt om de namen in de bijbel te ‘vertalen’. Zo kom je tot verrassende inzichten!

isbn 9789052638874 – 148 pagina’s – prijs € 15,00

bestel