Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Op deze website staan onze meest recente en actuele uitgaven. Ga voor een volledig overzicht van verschenen titels naar de Narratio webwinkel. Hier zoekt u snel en eenvoudig in ons hele aanbod op titel, auteur, isb-nummer of trefwoord. Ook vindt u hier onze aanbiedingen.

 

Heleen Pasma & Annemarie Hagoort

Jemima, dochter van Job, vertelt op ontroerende wijze over het leven van haar vader vóór en na de grote slagen. Ze tekent haar vader met liefde en zorgzaamheid voor zijn kinderen. Ze vertelt over de worsteling met zijn vrienden, de pijn van het leven en de bestaande ideeën over God.
Aandachtig luisteren naar het levensverhaal van wie met slagen en zorgen te kampen heeft, in welke levensfase dan ook, kan troost bieden. Daar kan Job ons eigen leven raken, op misschien pijnlijke maar ook verrassend helende wijze.
Het boek Jemima, dochter van Job, bestaat uit twee gedeelten:
Het verhaal door Heleen Pasma en Gedichten, gebeden en gespreksvragen door Annemarie Hagoort.  PDF

isbn 9789052634524 – 88 pag. – € 9,00

bestellen

Messiaans Geloven
Roel Pomp

Omslag Op de Uitkijk B.inddIn dit boek gaat het over de vraag, hoe het uit te houden in barre, onzekere tijden.
Een vraag zo oud als de mensheid. Roel Pomp vertelt de levensgeschiedenissen van Bijbelse mensen die in hun tijd ook met deze vragen leefden. In de verhalen van Abel tot en met Jezus vonden zij de moed om overeind te blijven, in een vertrouwende hopeloosheid zei Luther.
Zo vertelt Pomp de verhalen opnieuw. Geen proza, geen gedichten, maar iets daar tussen in. Je moet ze eigenlijk aan elkaar voorlezen zegt Kick Bras in zijn voorwoord. pdf

isbn 9789052639437 – 138 pag – prijs € 15,00 bestellen

andere bronnen, nieuwe inzichten
Gerard de Haas

HaasGerard de Haas brengt de persoon Jezus op een bijzondere manier tot leven. Dank zij Europees en Amerikaans bronnenonderzoek is tegenwoordig veel meer bekend over de religieuze en culturele stromingen in het begin van onze jaartelling en de herkomst ervan. De auteur gebruikt de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek om nieuwe verbanden te leggen met de Oud-Europese en de Indo-Europese beschaving. Dit opent verrassende perspectieven, niet alleen op de ‘bijbelse geschiedenis’, maar ook op de op het christendom geënte westerse beschaving.
De Haas verstaat zijn vak als bijbels theoloog en gaat behoedzaam te werk. Hoewel hij nieuwe inzichten opspoort en aan de lezer voorlegt, is hij nergens provocerend. Integendeel, lezing van dit boek nodigt de ‘gelovige’ lezer uit tot nadenken en biedt interessante stof voor lezers die geen kerkelijke achtergrond hebben. Leesproef
isbn 9789052634593 – 82 pag.  prijs € 10,00
bestellen

Korte verhalen als kleuren van de regenboog
Corry Nicolay

NicolaySinds 1980 werkt Corry Nicolay samen met moslims, joden, hindoes en andere gelovigen. Eerst als taaldocente, later als beleidsfunctionaris Minderhedenbeleid. Samen met de diverse groepen heeft ze een Beleidsnota geschreven: ‘Integratie, een zaak van iedereen’.
Onze kinderen groeien op in een kleurrijke Nederlandse samenleving. Er groeien vriendschappen tussen mensen, tussen bren, collega’s en jongeren op school, die vanuit verschillende godsdiensten en culturen leven. Kleurrijke en interreligieuze vriendschappen en relaties bloeien steeds vaker op. Door de vriendschap met Moslims is de auteur theologie gaan studeren en dominee geworden, voor de PKN predikant interreligieuze communicatie. Hierdoor staat ze midden in de opbouw van onze kleurrijke multiculturele en multireligieuze samenleving. Via haar website ontstaat contant met kleurrijke stellen voor een interreligieuze huwelijksviering of ze wordt gevraagd voor een interreligieus ritueel of een inleiding. Leesproef

isbn 9789052638942 – 50 pag. – prijs € 7.50
bestellen

Palestijnse verhalen op de Muur van Bethlehem

Marijke Egelie-Smulders, Wil van de Meeberg en Iris Wevers

Zestig verhalen zijn vertaald en met de bijbehorende posters verzameld in deze bundel. Een krachtig, creatief en geweldloos protest tegen alles wat de muur oproept. In de bundel is werkmateriaal opgenomen om in een groep mee aan de slag te gaan.

isbn 9789052631899- 143 pag. – prijs 12.50

 

bestellen

Een spannend avontuur voor kinderen om zelf te lezen, en voor ouders om samen met kinderen te lezen.

Henk Vegt en Mirjam Wolters – van Dijk

Het ontdekken van spiritualiteit is in onze tijd vooral een kwestie van dagelijks ervaren dat er nog meer is dan onze maakbare, wetenschappelijk meetbare en zichtbare werkelijkheid. Met ‘Wonderwater’ en ‘Waterwijzer’ kan bij kinderen een basis gelegd worden voor het ontwikkelen van verwondering en het besef van een niet-zichtbare werkelijkheid. ‘Waterwijzer’ volgt de verhaallijn van ‘Wonderwater’ en geeft bij ieder hoofdstuk tips en ideeën om na te praten.

Wonderwater
isbn 9789052638294 – prijs € 13,50
112 pagina’s met zwart wit illustraties van Sia Hollemans en een harde kaft.
Bestellen

Waterwijzer
isbn 9789052638300 – prijs € 7,50
Bestellen