Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Woord op Zondag
Bram Grandia

Grandia grootIn deze serie staan we til bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

isbn 9789052636740 – 46 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Woord op Zondag
Arjan Broers

Boers grootIn deze serie staan we stil bij wat de financiële en economische crisis, sinds 2008, ons te vertellen heeft. En horen we dat wel? Je hoeft niet gelovig te zijn om te snappen dat we als cultuur oogkleppen op hebben als het over waarde gaat: we zijn gaan doen alsof waarde hetzelfde is als geld. Gek, want we weten best dat dat niet klopt.

isbn 9789052636733 – 36 pag. – prijs € 9,00

bestellen

De spiritualiteit van Bob Dylan
Kick Bras

BrasTer ere van Bob Dylans 75ste verjaardag laat Kick Bras zien van welke spirituele inspiratie zijn songs getuigen. Hij onderzoekt Dylans teksten op vier thema’s: Profetisch protest, hoe te leven? Jood en christen en de liefde en de dood. De spiritualiteit van Bob Dylan is gevoed door bijbelse beelden, oude folkmusic en gospels, maar gaat diep in op maatschappelijke vragen en persoonlijke levensvragen. Daarvan zingt hij tot op vandaag in zijn songs, die van blijvende betekenis zijn. pdf

isbn 9789052636238 – 38 pag. –  prijs € 7,50 bestel

Woord op Zondag
Marinus van den Berg

BergIn de serie van Marinus van den Berg staan we stil bij ernstig ziek worden, bij levenseinde en sterven , bij rouwen, bij zorg en bij troost. ‘Ik zal meer niet dan wel kunnen zeggen, maar ik hoop dat er een woord, een zin, een regel zal zijn, een lied of een gedicht die u goed zal doen.

isbn 9789052636726 – 38 pag. – prijs € 9,00 (incl. porto)

bestel

Woord op Zondag
Tom de Haan, Aart Mak, Silvia Neufeglise en Ad van Nieuwpoort

HaanIn juni 2015 vierde de zender Radio Bloemendaal haar 90-jarig jubileum. In de voorbereiding op de jubileumactiviteiten werd bij de redactie van Woord op Zondag het idee geboren om de vier predikanten die min of meer regelmatig voor de zender te horen zijn, te laten spreken over ‘De verre luisteraar’. Tom de Haan, Aart Mak, Silvia Neufeglise en Ad van Nieuwpoort verwoorden hun eigen kijk op die verre luisteraar.

isbn 9789052636719 – 36 pag. – € 9,00 (incl. porto)

bestel

Woord op Zondag
Judith van der Werf

WerfIn de serie van Judith van der Werf staan we stil bij verborgen geweld. Geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en daardoor meestal niet in de openbaarheid komt. Wie breekt de stilte, wie brengt een keer in verstoorde relaties? Wat geeft mensen een bedding, zodat ze een nieuw spoor kunnen trekken?

isbn 9789052636696 – 36 pag. – prijs € 9,00 (incl. porto)
bestellen

Woord op Zondag
Evert Jan de Wijer

WijerIn de serie van Evert Jan de Wijer is de mens nog altijd nieuwsgierig naar het leven na de dood. Of God zich in de natuur openbaart. Of woede en verontwaardiging op zichzelf gelegitimeerd is. Steeds heeft hij geprobeerd bij deze vragen een passend gedeelte uit de Bijbel te vinden
isbn 9789052636689 – 34 pag. – prijs € 9,00 (incl. porto)

bestellen

Woord op Zondag
Kick Bras

Bras 2In deze serie leren we niet alleen Vincents spiritualiteit beter kennen, maar kijken als het ware ook in de spiegel: wat heeft dat ons te zeggen, waar raakt het aan onze zoektocht?
isbn 9789052636702 – 46 pag. – prijs € 9,00 (incl. porto)
bestellen

Iedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit: Woord op Zondag 9.00 – 9.30 uur. Frequentie: 1116AM.


Nijboer
Voor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Het laatst verschenen boekje is van:  Janneke Nijboer

In deze serie Vier keer Tobit gebeuren allemaal wonderlijke dingen, waardoor het verhaal zich als legende of sprookje laat lezen. Toch valt er nog wel iets meer over te zeggen en daarom zet ik graag dit bijbelboek voor jou in het licht. Laat je verrassen en ontdek met me mee wat het verhaal vandaag zou kunnen zeggen.
prijs € 9,00 bestel
een jaarabonnement (12 delen)  kost € 75,00 bestel

 alle boekjes

Iedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit: Woord op Zondag 9.00 – 9.30 uur. Frequentie: 1116AM.

VonkemanVoor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Het laatst verschenen boekje is van: Marianne Vonkeman

In de serie Pasen, anders bekeken laten we ons onderwijzen door iconen de pinksterbeweging, de mystiek en door moderne popsongs. Ze hebben allemaal hun eigen wijsheid als het gaat over dood, leven en de liefde.
prijs € 9,00 (incl. porto) bestel
een jaarabonnement (12 delen)  kost € 75,00 bestel

 alle boekjes