Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Bert Louwerse in woord en geschrift
Leo Mietus

Ds. Bert Louwerse (1943-2014) was jarenlang actief op het kerkelijk erf. Hij werkte als algemeen secretaris in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, was onder meer voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging en van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg tegen Seksueel Misbruik (SMPR), lid van het uitvoerend comité van de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (IFFEC) en actief betrokken bij de Raad van Kerken in Nederland. Dit boek wil lezers uitnodigen om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met zijn gedachtegoed, dat de sfeer ademt van de (wereld)wijde oecumene. pdf

isbn 9789052634531 – 220 pag. – prijs € 19.00 bestellen