Narratio

Narratio: theologische uitgeverij

Iedere zondagmorgen zendt Kerk Zonder Grenzen een korte meditatie met muzikale omlijsting uit: Woord op Zondag 9.00 – 9.30 uur. Frequentie: 1116AM.

VonkemanVoor een periode van vier weken wordt een thema gekozen dat op bijbelse en spirituele en pastorale wijze wordt verkend voor mensen van nu. De uitzending bestaat diverse (bijbel)teksten, een meditatie en gebeden.
Het laatst verschenen boekje is van: Marianne Vonkeman

In de serie Pasen, anders bekeken laten we ons onderwijzen door iconen de pinksterbeweging, de mystiek en door moderne popsongs. Ze hebben allemaal hun eigen wijsheid als het gaat over dood, leven en de liefde.
prijs € 9,00 (incl. porto) bestel
een jaarabonnement (12 delen)  kost € 75,00 bestel

 alle boekjes